Netherlands Academy of Engineering benoemt Tim Baarslag tot Fellow

De onlangs opgerichte Netherlands Academy of Engineering (NAE) heeft 62 topexperts benoemd tot Fellow, waaronder CWI-researcher Tim Baarslag van de groep Intelligent and Autonomous Systems. Hiermee benadrukt NAE het grote belang van technologische innovatie voor duurzame maatschappelijke verandering.

Publicatiedatum
2 november 2023

De benoemde experts zijn afkomstig uit de technologische wetenschappen, toegepast onderzoek en innovatie. Zij zullen zich actief inzetten voor de missie van NAE: het stimuleren van een innovatieklimaat dat maatschappelijke en economische waarde genereert door engineering-gebaseerde oplossingen te bieden voor grote maatschappelijke vraagstukken.

Technologische ontwikkelingen, van elektriciteit tot kunstmatige intelligentie, hebben de wereld ingrijpend veranderd. Het verstandig inzetten van technologie is cruciaal voor het realiseren van innovaties die nodig zijn voor een duurzame ontwikkeling van onze samenleving met een brede toegang tot goede gezondheidszorg, voeding, energie, water en huisvesting. Dit vormt de basis voor de missie van de Netherlands Academy of Engineering.

Netwerk van engineers

Landen als Zweden en Duitsland gingen Nederland al voor in het oprichten van hun eigen nationale Academies of Engineering. NAE is lid van de European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering en de International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences. Hierdoor kan NAE Nederland vertegenwoordigen in internationaal verband en buitenlandse inzichten naar de Nederlandse situatie vertalen.

Inzet en expertises van de Fellows

Onder de fellows van NAE bevinden zich experts uit kennisinstellingen, bedrijven en startende ondernemingen. Ze zijn actief in verschillende sectoren, waaronder High Tech Systemen en Materialen, ICT, Gezondheidszorg, Energie, Waterbeheer en Voedsel. Van het totaal aantal benoemde Fellows is 36 procent vrouw. NAE kiest vanaf 2024 jaarlijks tien nieuwe Fellows.

Benoeming NAE leden

Op 13 november vindt de feestelijke inauguratie van de 62 fellows plaats in De Nieuwe Kerk in Den Haag.

Network of engineers

Countries such as Sweden and Germany preceded the Netherlands in establishing their own national Academies of Engineering. NAE is a member of the European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering and the International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences. This allows NAE to represent The Netherlands in an international context and translate foreign insights to the Dutch situation.

Deployment and Expertise of the Fellows

NAE fellows include experts from knowledge institutions, companies and start-ups. They are active in various sectors, including High Tech Systems and Materials, ICT, Healthcare, Energy, Water Management and Food. Of the total number of Fellows appointed, 36 percent are women. NAE will elect 10 new Fellows each year starting in 2024.

Inauguration

On November 13, the festive inauguration of the 62 fellows will take place at De Nieuwe Kerk in The Hague.

Press release of the Netherlands Academy of Engineering.

Tim Baarslag

About Tim Baarslag

Tim Baarslag is senior onderzoeker bij de Intelligent and Autonomous Systems groep van het CWI, waar hij AI en onderhandelingsstrategieën bestudeert.

Hij is Visiting Scholar aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), Visiting Associate Professor aan de Nagoya University of Technology en Visiting Fellow aan de University of Southampton. In 2020 werd hij lid van de Jonge Akademie. Dit is een platform van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), bedoeld voor jonge wetenschappers die internationaal erkend worden om hun talent.

In 2021 ontving Baarslag een Vidi-subsidie van de Nederlandse Onderzoeksraad NWO. Deze subsidie is onderdeel van het NWO Talentprogramma om nieuwsgierigheid-gedreven en innovatief onderzoek te stimuleren.

Foto: Bram Belloni