Onderzoek

We doen baanbrekend onderzoek op het gebied van wiskunde en informatica, genereren nieuwe kennis en dragen deze over aan de industrie en de samenleving. Ons onderzoek is georganiseerd in 15 onderzoeksgroepen.

Nederland is in Europa en zelfs wereldwijd een van de meest gedigitaliseerde landen. Het is CWI’s missie om continu de wetenschappelijke grens te verleggen die nodig is om deze digitalisering verder vorm te geven. Om te voorzien in lange-termijn behoeftes van wetenschap en samenleving, zal het onderzoek bij CWI zich de komende jaren op de volgende vier fundamentele onderwerpen richten:

  • Algoritmes: de digitalisering en alomtegenwoordigheid van computers brengt nieuwe uitdagingen en kansen mee voor algoritmes.
  • Data en Intelligente Systemen: de groei van data en de toegenomen complexiteit van processen vragen om oplossingen op het gebied van data management en intelligente autonome systemen.
  • Cryptografie en digitale veiligheid: hoe groter de toename van de digitalisering van de samenleving, hoe belangrijker het is dat de beveiliging en privacy van alle digitale informatie en de verwerking hiervan gegarandeerd is.
  • Quantum computing: de ontwikkeling van quantum computer hardware vereist zowel de ontwikkeling van quantum computing algorithms als quantum computing software.

Nationale rol

De komende jaren zal CWI haar nationale rol in de wiskunde en informatica gemeenschappen versterken op de volgende drie manieren:

Een ontmoetingsplaats zijn voor onderzoek en samenwerkingen: gezamenlijke onderzoeksactiviteiten faciliteren en onderzoekers de kans bieden nationale seminars bij te wonen, te participeren in semester programma’s, de kans om sabbaticals/verlof door te brengen bij CWI en samen te komen met zowel nationale als internationale collega’s en partners uit het veld.

Bijdragen aan academisch onderwijs: CWI onderzoekers spenderen gemiddeld tien procent van hun werkzaamheden aan educatie en brengen daarmee van hun expertise over door het geven van universitaire vakken en het begeleiden van MSc studenten.

Aantrekken, ontwikkelen en vasthouden van talent: CWI heeft al een loopbaantraject voor getalenteerde, jonge onderzoekers. Daarbovenop wil CWI samen met universiteiten een concreet plan ontwikkelen en uitvoeren om wetenschappelijk talent aan te trekken, te ontwikkelen en promoten.

In ons Strategic Plan 2022 - 2027 (Engelstalig) leest u meer over onze ambities voor de komende jaren.