CWI Disclaimer

Een toelichting op de aansprakelijkheid voor content op deze website

Toegang

Voor toegang tot en gebruik van de CWI World Wide Web-diensten (pagina's waarnaar wordt verwezen vanaf de CWI-homepage op http://www.cwi.nl) zijn de volgende voorwaarden van toepassing:


Persoonlijke pagina's
Persoonlijke webpagina's van CWI-medewerkers vormen op geen enkele wijze officiële CWI-content. De standpunten en meningen die op de webpagina's van individuele personen worden geuit, zijn strikt die van de auteurs van de pagina. Opmerkingen over de inhoud van die pagina's moeten worden gericht aan de auteurs van de pagina's.

Content door derden geplaatst

Alle partijen die materialen opslaan op het CWI-web verklaren en garanderen aan CWI dat het installeren, kopiëren, verspreiden en gebruiken van dergelijke materialen in verband met het CWI-web geen inbreuk zal maken op de eigendomsrechten van andere partijen en dat deze materialen geen lasterlijke of lasterlijke uitspraken.


Aansprakelijikheid

CWI is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het materiaal dat op internet wordt aangeboden. Het CWI-web en alle materialen die op het web worden onderhouden, worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige vorm van garantie.
CWI garandeert niet dat het systeem foutloos of ononderbroken zal functioneren.
CWI is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van gevolgschade of incidentele schade, die voortvloeit uit het indienen, installeren, onderhouden, verzenden, kopiëren, wijzigen, verspreiden of gebruiken van enig materiaal.