Tim Baarslag treedt toe tot De Jonge Akademie

CWI-onderzoeker Tim Baarslag is een van de tien nieuwe leden die toetreden tot De Jonge Akademie. Vanaf 1 april 2020 zal hij zich aansluiten bij dit platform voor jonge wetenschappers die internationaal erkenning genieten voor hun talent.

Publicatiedatum
9 december 2019

CWI-onderzoeker Tim Baarslag is een van de tien nieuwe leden die toetreden tot De Jonge Akademie. Vanaf 1 april 2020 zal hij zich aansluiten bij dit platform voor jonge wetenschappers die internationaal erkenning genieten voor hun talent.

Tim Baarslag treedt op 1 april 2020 officieel toe tot De Jonge Akademie, een samenwerkingsverband binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie-leden zetten zich in voor allerlei aspecten rondom wetenschapsbeoefening, wetenschapsbeleid en wetenschapscommunicatie. De groep bestaat uit vijftig leden, die zijn benoemd voor een periode van vijf jaar.

AI en onderhandelingsstrategieën
Baarslag is als AI-wetenschapper verbonden aan CWI en de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt hoe computers met elkaar kunnen onderhandelen, zodat ze beter samenwerken. Als onderzoeker wijst hij op zowel de positieve als de negatieve effecten van nieuwe technologieën. Zo kan bijvoorbeeld door kunstmatige intelligentie onze controle over privégegevens afnemen. Dat wil Baarslag tegengaan door te onderzoeken hoe we via computers zeggenschap kunnen krijgen over het gebruik van onze data. Als lid van De Jonge Akademie wil hij pleiten voor een open wetenschap en maatschappelijk draagvlak voor de praktische oplossingen en uitdagingen van nieuwe technologieën.

Partnerships
Het onderzoek van Baarslag heeft geleid tot tal van ontwikkelingen op het snijvlak van AI en onderhandelingsstrategieën. Baarslag leidt onder andere een samenwerking tussen CWI en Acumex, een Deense onderneming die het eerste online onderhandelingsplatform heeft gebouwd voor handel in complexe markten.

Prijzen
In 2017 ontving Baarslag de ERCIM Cor Baayen Young Researcher Award, die jaarlijks wordt uitgereikt aan jong onderzoekstalent in de wiskunde en informatica. De jury prees de manier waarop hij internationale samenwerkingen opzet, evenals zijn talent om wiskundige tools optimaal te benutten. In datzelfde jaar kreeg Baarslag een Veni-subsidie voor jonge, getalenteerde wetenschappers van de Nederlandse onderzoeksfinancier NWO.

Krantenkoppen
Baarslag werd vorig jaar landelijk nieuws toen hij een huis kocht met behulp van zelfgemaakte onderhandelingsalgoritmes. Door de algoritmes aan het werk te zetten, kon hij de best mogelijke deal sluiten voor zijn toekomstige huis. De afgelopen jaren gaf Baarslag diverse optredens in de media, en bracht hij zijn onderzoek en expertise onder de aandacht van een breed publiek. Een van de opvallendste voorbeelden daarvan is zijn lezing voor de Universiteit van Nederland. Baarslags onderzoek is ook beschreven in onder meer Science, Wired en New Scientist.

Installatie
Update: De installatie van de nieuwe Jonge Akademie-leden vond plaats op 26 oktober 2020, en is terug te kijken via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZKT28b38XSI


<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="360" src="https://player.vimeo.com/video/402454800?color=949294&title=0&byline=0&portrait=0" width="640"></iframe>

Tim Baarslag - De Jonge Akademie 2020 from KNAW on Vimeo.