Samenwerking

CWI werkt samen met onderzoekspartners uit het bedrijfsleven en de non-profit sector en genereert regelmatig nieuwe spinoff bedrijven.

Onderzoek met impact

CWI streeft met haar onderzoek maatschappelijke en economische impact na en stelt resultaten van wetenschappelijk onderzoek ter beschikking aan de samenleving. Het genereren van spin-off bedrijven is een van onze meest effectieve manieren om fundamentele kennis om te zetten in praktische toepassingen voor de samenleving en tegelijkertijd hoogwaardige werkgelegenheid te creëren.

Valorisatie

Sinds 2012 heeft het CWI een valorisatiemanager en een valorisatieteam. Het team ondersteunt de ontwikkeling van publiek-private samenwerkingen met een breed scala aan bedrijven en openbare instellingen. Veel van de partnerschappen lopen over een lange periode, wat meetbare maatschappelijke en zakelijke impact mogelijk maakt. We werken ook samen met instellingen, zoals TNO, om de kennis van lagere Technology Readiness Levels (fundamenteel onderzoek) naar hogere (technische kennis en softwaretoepassingen) te brengen. Voor elk van de aandachtsgebieden hebben we samenwerkingsverbanden opgezet in de innovatieketen om dit proces van fundamentele kennis tot concrete producten en diensten in de markt te bevorderen.

Meer informatie over CWI spin-offs kunt u lezen op het Engelstalige deel van de CWI-website.

Spin-off’s

We zijn trots op onze groeiende portefeuille van succesvolle spin-off bedrijven, waarvan sommige een wereldwijde impact hebben. Onze relaties met deze bedrijven neemt verschillende vormen aan. Hoewel we in het begin vaak een financiële participatie hebben, worden sommige bedrijven belangrijke partners bij spraakmakende fusies en buy-outs. Met andere spin-offs onderhouden we langduriger onderzoeksrelaties. Een aantal opereert onafhankelijk en werkt graag op verschillende manieren met ons samen naarmate ze groeien.

Informatie

Voor meer informatie over samenwerken met CWI kunt u contact opnemen met Karin Blankers of Rob van der Mei van CWI's valorisatieteam.