Home

Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica in Nederland.

CWI doet baanbrekend onderzoek in wiskunde en informatica en brengt nieuwe kennis over naar samenleving en bedrijfsleven. Ons onderzoek concentreert zich op 4 gebieden: Algoritmes, Data & Intelligent systems, Cryptography & Security, en Quantum Computing. CWI werkt intensief samen met Nederlandse universiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van semesterprogramma's, gezamenlijke onderzoeksprogramma's en een actieve uitwisseling van wetenschappelijk talent.

Instagram berichten