Onderwijs

Door te doceren aan universiteiten en studenten te begeleiden in MSc-projecten of tijdens een CWI-stage draagt CWI staf bij aan het onderwijs van jonge wiskundigen en informatici.

Introductie

Als nationaal centrum voor wiskunde en informatica met een focus op wetenschappelijk onderzoek streeft het CWI naar samenwerking met de universiteiten in Nederland, bijvoorbeeld door middel van deeltijdhoogleraarschappen voor (meestal) één dag per week. Momenteel hebben meer dan dertig CWI-onderzoekers een deeltijdaanstelling aan negen Nederlandse universiteiten. Door les te geven en studenten te begeleiden in MSc-projecten of tijdens een CWI-stage dragen zij bij aan het onderwijs van jonge wiskundigen en informatici. Op deze manier wordt het onderzoek van het CWI gekoppeld aan onderwijs en opleiding aan Nederlandse universiteiten.

Samenwerking met universiteiten

Het CWI ondersteunt de universiteiten bij hun onderwijs door het geven van academisch onderwijs, het begeleiden van BSc- en MSc-studenten en het adviseren van promovendi samen met universitaire collega's. Op deze manier kunnen we helpen het onderzoekstalent aan te trekken en te ontwikkelen dat zowel het CWI als de Nederlandse universiteiten nodig hebben om hun belangrijke rol in onderzoek en onderwijs in de wereld te behouden.

Daarnaast stromen CWI-onderzoekers regelmatig door naar universiteiten. Sinds de oprichting van het CWI in 1946 zijn meer dan 230 CWI-onderzoekers fulltime hoogleraar geworden aan dertien universiteiten in Nederland (of in het buitenland): TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit, Universiteit Maastricht, Wageningen Universiteit & Research, Universiteit van Tilburg.

Onze onderwijsbijdrage

Op het Engelstalige onderdeel van de website kunt u het een actueel aanbod van vakken verzorgd door CWI-onderzoekers lezen.