CWI partner in logistieke projecten rond gezondheid en veiligheid

Het CWI is betrokken bij twee onderzoeksprojecten op het gebied van veiligheid en gezondheid & zorg, die subsidie krijgen van TKI Dinalog. Deze projecten gaan over het optimaal inzetten van vrijwilligers in acute gevallen zoals een hartstilstand of een brand, en een systeem dat helpt beslissen welke oudere patiënten het ziekenhuis kunnen verruilen voor een nieuwe zorgvorm – de wijkkliniek.

Publicatiedatum
27 juli 2023

TKI Dinalog is het Topconsortium Kennis en Innovatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek. Het consortium stimuleert de ontwikkeling van toepasbare kennis voor innovaties in de logistiek. Onlangs honoreerde TKI vier onderzoeksvoorstellen die zich richten op grote maatschappelijke uitdagingen, zoals wachtlijsten in de acute ouderenzorg en het zo snel mogelijk arriveren van hulp bij noodgevallen zoals brand of een ernstig ongeval. Bij twee daarvan is het CWI betrokken.

Vrijwilligers optimaal inzetten

Het onderzoekvoorstel ‘Strategic Prescriptive Response for Immediate Needs Through Empowered Residents’ (SPRINTER) heeft tot doel de inzet van vrijwilligers bij noodhulpdiensten te verbeteren. Dit gebeurt door de ontwikkeling van wiskundige modellen gebaseerd op data en data-analyse voor ‘Community First Responders (CFRs) systems’.

“In acute gevallen waar echt elke seconde telt, komt de ambulance of brandweer eigenlijk altijd te laat. Het idee is om gebruik te maken van een netwerk van vrijwilligers die op dat moment toevallig al in de buurt zijn[i1] ”, legt Rob van der Mei van de Stochastics groep uit. Van der Mei is mede-aanvrager van het project, dat in totaal een half miljoen euro subsidie krijgt.

Hoofdaanvrager van SPRINTER is de Vrije Universiteit Amsterdam. Andere partners zijn onder meer Erasmus Universiteit Rotterdam, het Rode Kruis, de brandweer Amsterdam-Amstelland, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en Burgernet.

Rob van der Mei
Rob van der Mei. Foto: Minnie Middelberg

Terugdringen wachtlijsten acute ouderenzorg

Het onderzoekvoorstel ‘Logistics for Healthy Healthcare: A Modelling Perspective on Intermediate Care Solutions’ richt zich op Intermediate Care oplossingen. Ouderen die uit het ziekenhuis worden ontslagen, maar beslist nog niet naar huis kunnen, en ouderen die acuut ziek worden maar niet ziek genoeg zijn voor het ziekenhuis, krijgen een nieuwe vorm van zorg in wijkklinieken. Bij deze nieuwe vorm van zorg ontbreekt inzicht in effectiviteit, efficiëntie en capaciteit van de achterliggende logistieke zorgketens. Het onderzoek ontwikkelt onder andere een proof-of-concept versie van een beslissingsondersteunend systeem, dat aangeeft wanneer Intermediate Care opgeschaald moet worden, rekening houdend met de situatie in de regio en de wensen van de patiënt.

Aan dit onderzoek is 450.000 euro toegekend. Hoofdaanvrager is de HAN University of Applied Sciences. Naast de Stochastics groep van CWI zijn Amsterdam UMC, CWZ, ZZG Zorggroep, Allerzorg, Mijn Kliniek en Rijnstate betrokken bij het project.