Cryptografie en veiligheid

Het groeiend gebruik van digitale producten en diensten stelt grote eisen aan beveiliging en privacybescherming. Dat vraagt om een geïntegreerde wiskundige aanpak.

De komende jaren willen we een bijdrage leveren aan de volgende uitdagingen in het wetenschappelijk onderzoek:

  • Post-kwantum cryptografie. De kwantumcomputers die momenteel in ontwikkeling zijn, kunnen de huidige versleutelingstechnieken kraken. Er is daarom een nieuw soort cryptografie nodig om digitale diensten, zoals bankzaken en andere privacygevoelige informatie, te beschermen tegen aanvallen van een kwantumcomputer.
  • Veilige multi-party computation. Veilige multi-party computation maakt veilige samenwerking mogelijk tussen meerdere partijen bij wie het wederzijds vertrouwen ontbreekt. Zoals bij het gebruik van patiëntengegevens om de patiëntenzorg te verbeteren. Om de privacy van de patiënten te beschermen, moet je ziekenhuisdata kunnen analyseren zonder dat ziekenhuizen de gegevens van hun patiënten aan elkaar prijsgeven.
De kwantumcomputers die momenteel in ontwikkeling zijn, kunnen de huidige versleutelingstechnieken kraken.
  • Veiligheid van omvangrijke informatica-infrastructuren. Nederland heeft veel slimme infrastructuur, zoals systemen die het verkeer regelen, industriële controlesystemen en hoogwaterbeschermingssystemen. Hoe kunnen we erop vertrouwen dat deze goed beveiligd zijn en niet zijn gesaboteerd?
  • Secure intelligence augmentation. Intelligente systemen beschikken niet over het gezonde verstand dat nodig is om je te redden in de echte wereld. Ze dienen meer als hulpmiddel om ons eigen gezond verstand te verbeteren: intelligence augmentation. Dergelijke systemen moeten bestand zijn tegen inbraakpogingen en manipulatie van de data waarmee ze werken.

Lees meer over onze onderzoeks focusgebieden in het Strategisch Plan 2022-2027.