Samen met universiteiten pakken we grote maatschappelijke uitdagingen aan.

Het CWI vindt het belangrijk om eigen wetenschappelijk onderzoek te koppelen aan onderwijs en opleiding aan universiteiten. Momenteel hebben meer dan dertig CWI-onderzoekers een deeltijdaanstelling aan negen Nederlandse universiteiten.

Publicatiedatum
19 juli 2021

Hoogleraren

Als nationaal centrum voor wiskunde en informatica met een focus op wetenschappelijk onderzoek streeft het CWI naar samenwerking met de universiteiten in Nederland, onder andere via deeltijdaanstellingen voor (meestal) een dag per week. Momenteel hebben meer dan dertig CWI-onderzoekers een deeltijdaanstelling aan negen Nederlandse universiteiten. Via het geven van colleges en het begeleiden van studenten MSc-afstudeerprojecten of een stage dragen zij bij aan de opleiding van jonge wiskundigen en informatici. Zo is het CWI-onderzoek verbonden met onderwijs en opleiding aan universiteiten.

Daarnaast stromen CWI-onderzoekers geregeld door naar een universiteit. Sinds de oprichting van het CWI in 1946 zijn ruim 230 CWI-onderzoekers voltijdhoogleraar geworden aan dertien universiteiten (of in het buitenland): TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit, Maastricht University, Wageningen University & Research, Tilburg University.

Onderwijs

CWI hecht veel waarde aan onderwijs. CWI-onderzoekers begeleiden en inspireren niet alleen de CWI-promovendi, maar dragen ook bij aan het onderwijs aan universiteiten, zie het actuele vakkenaanbod van universiteiten met CWI-betrokkenheid  (pdf).

Onderzoek samen met universiteiten

Ook in onderzoek is samenwerking met universiteiten belangrijk, zegt CWI-directeur Ton de Kok: “Het CWI is een plek waar senior-onderzoekers kunnen samenwerken met andere senior-onderzoekers aan grote uitdagingen die de digitalisering van de samenleving ons stelt. Samen met de universiteiten kunnen we de kritische massa creëren die nodig is om die grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Die kritische massa is wat mij betreft een belangrijk doel van onze samenwerking met universiteiten.”

Ton de Kok
Ton de Kok

Voorbeelden van succesvolle samenwerkingsprojecten zijn de NWO Zwaartekracht-programma’s Networks (onderzoek naar de eigenschappen van netwerken) en Quantum Software Consortium (onderzoek naar software voor de toekomstige quantumcomputer) waarin het CWI in een tienjarenplan samenwerkt met diverse universiteiten. “Daar krijg je de schaal die nodig is om grote stappen vooruit te zetten”, zegt de Kok.

CWI als verbinder, kraamkamer en interactieplek

Universiteiten waarderen de samenwerking met het CWI in het wetenschappelijk onderzoek om diverse redenen. Zo werkt het CWI aan actuele onderwerpen als cryptografie of quantum computing waar lang niet alle universiteiten zelf de mensen en middelen voor hebben. Daarnaast wordt CWI als een plek met meer focus op onderzoek en met uitsluitend senior-onderzoekers ervaren als een stimulerende omgeving voor universitaire onderzoekers die nog in opleiding zijn. “Als CWI streven wij ernaar om een kraamkamer van nieuwe ideeën te zijn, een belangrijke interactieplek en een verbinder van wetenschappelijk talent”, aldus de Kok.

In de genen van het CWI zit zowel de kruisbestuiving tussen wiskunde een informatica, als het doen van fundamenteel onderzoek met het oog op maatschappelijke toepassingen. Die twee karakteristieken maken het CWI een extra aantrekkelijke partner voor universiteiten om mee samen te werken. Door de samenwerking met universiteiten kan het CWI enerzijds bijdragen aan het opleiden van jongen mensen en anderzijds ook talent scouten voor het eigen onderzoek. En dat alles met als doel om te helpen bij het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen.

Andere samenwerkingsverbanden

Naast de samenwerking met universiteiten speelt het CWI een centrale rol in diverse nationale en internationale programma's en organisaties.