CWI-directeur en Management Team

CWI bestaat uit 15 onderzoeksgroepen en verschillende ondersteunende afdelingen. Het instituut wordt geleid door de directeur prof. dr. ir. A.G. (Ton) de Kok, instituutsmanager Dick Broekhuis en het managementteam (MT). CWI staat onder toezicht van het Stichtingsbestuur NWO-I, en wordt geadviseerd door de Instituutsadviescommissie (IAR), Wetenschappelijke Adviescommissie (SAC) en Ondernemingsraad (OR).

CWI Director

CWI-directeur Ton de Kok
CWI-directeur Ton de Kok

Prof. Ton de Kok is algemeen directeur van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit, waarna hij zijn loopbaan vervolgde bij Philips. In die functie onderzoek hij manieren om logistiek en productie beter te laten aansluiten op elkaar en op de markt. Sinds 1991 is De Kok verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven als hoogleraar Kwantitatieve analyse van logistieke managementproblemen.

Management Team

Het Management Team (MT) van CWI bestaat uit de volgende leden:

De wetenschappelijk MT-leden zijn ook supervisor van de onderzoeksgroepleiders op het CWI.