Wiskundestudenten leveren bijdrage aan coronavaccinatie-planning

Vijf masterstudenten van de VU ontwikkelden een wiskundig model waarmee de coronavaccinatie-planning in Nederland enorm is verbeterd, en waardoor de Nederlandse bevolking sneller gevaccineerd kon worden. Zij werden begeleid door Rob van der Mei (CWI en VU) en Dennis Moeke (HAN).

Publicatiedatum
15 juli 2021

Vijf masterstudenten Business Analytics aan de VU ontwikkelden een wiskundig model waarmee de coronavaccinatie-planning in Nederland enorm is verbeterd. Zij werden geadviseerd door Rob van der Mei (VU en CWI) en Dennis Moeke (HAN) en financieel ondersteund door de VU, het CWI en GGD GHOR . Sinds juni wordt het ontwikkelde model ingezet voor het slimmer verdelen van de vaccins over de verschillende GGD-priklocaties, waardoor de Nederlandse bevolking sneller is gevaccineerd.

Tara Zver, Berend Markhorst, Nina Malbašić, Renze Dijkstra en Daan Otto hebben met behulp van wiskunde een lastig praktijkprobleem weten op te lossen. Het begon in februari met het winnen van de TKI DINALOG challenge, een initiatief van de Topsectoren Creatieve Industrie, Logistiek, ICT en LSH. Door de publiciteit die daarbij kwam kijken, zijn de studenten benaderd door het vrijwilligersinitiatief van o.a. Chiel Noppe (ASML) en in contact gebracht met de GGD GHOR.

Met financiële ondersteuning vanuit de VU, Centrum Wiskunde en Informatica (CWI) en GGD GHOR zijn de vijf studenten vervolgens aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een wiskundig model om de vaccinatieplanning te verbeteren.

Slimmer verdelen
Sinds begin juni wordt het ontwikkelde model nu operationeel ingezet voor het slimmer verdelen van de vaccins over de verschillende GGD-priklocaties, waardoor de Nederlandse bevolking sneller is gevaccineerd. Bovendien leidde de vernieuwde aanpak tot meer gelijkheid in het vaccinatietempo tussen de verschillende GGD-regio's.

Momenteel denken de verschillende partijen ook al aan vervolgstappen, zoals de aanpak van toekomstige vaccinatiecampagnes. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over het verbeteren van de plaatsing van priklocaties met behulp van wiskundige modellen. Wat in januari nog slechts een studentenproject was, is nu uitgemond in een oplossing die op nationaal niveau wordt gebruikt en bijdraagt aan de Nederlandse volksgezondheid.

Gedurende het project zijn de studenten inhoudelijk ondersteund door Rob van der Mei en Dennis Moeke. CWI onderzoeker Rob van der Mei werkt in CWI's Stochastics onderzoeksgroep. Hij is daarnaast manager research & development van het CWI en hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Dennis Moeke is lector Logistiek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Rob van der Mei is trots op het werk dat de studenten deden, dat bijdroeg aan de coronavirusvaccinatieplanning. Hij zegt: "Dit is een schoolvoorbeeld van de maatschappelijk meerwaarde van de Wiskunde!"

Op de TKI DINALOG-website staat over dit project een aanvulling: "Momenteel wordt er aan vervolgstappen gedacht, waaronder de aanpak van toekomstige vaccinatiecampagnes. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over het verbeteren van de plaatsing van priklocaties met behulp van wiskundige modellen. Wat in januari nog slechts een project voor de universiteit was, is nu uitgelopen tot een oplossing die op nationaal niveau wordt gebruikt en bijdraagt aan de Nederlandse volksgezondheid: “The sky is the limit”".

Meer informatie

 

None

<
>
<
>