In Memoriam Constance van Eeden (1927 – 2021)

Op 21 september 2021 is voormalig CWI-wetenschapper Constance van Eeden overleden. Zij was een van de eerste vrouwelijke wetenschappers van het Mathematisch Centrum (nu CWI) en een wereldberoemde onderzoeker in de statistiek. Ter ere van haar zal CWI in 2022 het Constance van Eeden PhD Fellowship-programma opzetten voor getalenteerde vrouwelijke promovendi.

Publicatiedatum
6 oktober 2021

Op 21 september 2021 is voormalig CWI-wetenschapper Constance van Eeden overleden. Van Eeden was een van de eerste vrouwelijke wetenschappers van het Mathematisch Centrum (MC) in Amsterdam, het huidige CWI, en een wereldberoemde onderzoeker in de statistiek. Zij won in 1990 de Gouden Medaille van het Statistisch Genootschap van Canada en vele andere prijzen voor haar uitmuntende bijdragen. Daarnaast was Constance onder meer erelid van de Nederlandse Vereniging voor Statistiek en Operationeel Onderzoek (VVSOR).

Ter ere van haar zal CWI in 2022 het Constance van Eeden PhD Fellowship-programma opzetten voor getalenteerde vrouwelijke promovendi.

50 jaar wetenschap
De academische carrière van Constance van Eeden omspant meer dan 50 jaar, te beginnen in Nederland, verder in de Verenigde Staten en vervolgens in Canada, waar zij het grootste deel van haar werk deed.

Van Eeden was van 1954-1960 als Research Associate aan het Mathematisch Centrum, het huidige CWI, verbonden. Zij schreef onder begeleiding van de hoogleraren David van Dantzig en Jan Hemelrijk haar proefschrift, waarvoor zij op 4 juni 1958 cum laude aan de Universiteit van Amsterdam slaagde.

Tijdens haar carrière speelde Van Eeden een leidende rol in de ontwikkeling van wiskundige statistiek in Franstalig Canada, Quebec. Uiteindelijk keerde ze terug naar Nederland.

Internationaal eerbetoon
Toen Constance van Eeden in 2011 het erelidmaatschap van de Statistical Society of Canada aanvaardde voor haar uitzonderlijke bijdragen aan de ontwikkeling van statistische wetenschappen in Canada, luidde het eerbetoon: “Professor van Eeden is een wereldberoemde onderzoeker, erkend voor haar invloedrijke bijdragen in de gebieden van schatting in beperkte parameterruimten, beslissingstheorie, niet-parametrische gegevens en selectieprocedures. Haar werk getuigt van grote intellectuele moed, wiskundige vaardigheid en originaliteit.”

Constance van Eeden PhD Fellowship
Als een van de eerste vrouwelijke promovendi ('avant la lettre') op het CWI was Constance van Eeden een inspiratie en voorbeeld voor veel vrouwen die een academische carrière in wiskunde en informatica ambieerden. Tegenwoordig is het CWI nog steeds erg gebrand op het aantrekken van meer getalenteerde vrouwelijke onderzoekers. Om de werving van vrouwelijke promovendi een extra impuls te geven, wordt in 2022 een PhD Fellowship voor talentvolle vrouwelijke PhD's opgericht ter ere van Constance van Eeden. Het CWI biedt een promotieplaats in een wetenschappelijk gebied (wiskunde of informatica) naar keuze. De Constance van Eeden Fellowship zal elke twee jaar worden toegekend.

We gedenken Constance van Eeden in dankbaarheid voor haar baanbrekende wetenschappelijke werk en wensen haar familie en naaste vrienden alle sterkte toe bij dit verlies.

 

Meer informatie