Amsterdamse coalitie publiceert speciale AI-uitgave in New Scientist

Om het belang van artificiële intelligentie voor de samenleving breed voor het voetlicht te brengen publiceert de Amsterdamse coalitie AI technology for people een speciale uitgave van het blad New Scientist. De special besteedt uitgebreid aan onderzoek, onderwijs en innovatie op het gebied van AI binnen de regio Amsterdam.

Publicatiedatum
15 oktober 2020

Om het belang van artificiële intelligentie voor de samenleving breed voor het voetlicht te brengen publiceert de Amsterdamse coalitie AI technology for people een speciale uitgave van de Nederlandstalige New Scientist. De special verschijnt deze maand en besteedt uitgebreid aan onderzoek, onderwijs en innovatie op het gebied van AI binnen de regio Amsterdam.

In 2019 maakten zeven Amsterdamse kennisinstellingen, waaronder de Universiteit van Amsterdam, de gemeente Amsterdam en de Amsterdam Economic Board bekend dat ze de komende tien jaar 1 miljard euro investeren in de ontwikkeling van verantwoorde AI-technologieën. Dit samenwerkingsverband, genaamd AI technology for people, richt zich op het opzetten van onderzoeksprogramma’s, het aantrekken van topwetenschappers en het opleiden van studenten met state-of-the-art kennis van AI op de domeinen business, health en citizens.

Amsterdam als ‘innovatieve AI hub’
In de speciale editie van het populairwetenschappelijk tijdschrift New Scientist wordt de Amsterdamse samenwerking aansprekend in beeld gebracht met verschillende voorbeelden van hoe AI ontwikkeld en toegepast wordt binnen de Amsterdamse AI-coalitie. Bij alle technologische innovaties is er een scherp oog voor de sociale, ethische en juridische aspecten ervan. Interviews met onderzoekers, voorbeelden van labs, gesprekken met veelbelovende talenten, in de speciale editie komt alles samen: onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, de rol van de overheid en politiek, en natuurlijk de impact op het dagelijks leven.

Krachtig netwerk
De samenwerking strekt zich inmiddels uit tot ver buiten de metropoolregio Amsterdam. Anita Nijboer, ambassadeur van AI technology for people: ‘Met de samenwerkende kennisinstellingen, de actieve aanhaking van de gemeente, de aanwezige bedrijven en 277 startups in regio Amsterdam zijn we aantrekkelijk voor innovatieve bedrijven (groot en klein) en talent.’ Dit krachtige ecosysteem verbinden we nadrukkelijk ook met de andere innovatieve ecosystemen in Nederland. Deze samenwerking is essentieel willen we als Nederland op innovatief gebied internationaal op de kaart zetten. De Amsterdamse coalitie neemt hierin met haar aanwezige kennis en kunde op het gebied van AI graag de lead. We zijn dan ook heel blij dat ook de leden van ons comité van aanbeveling deze boodschappen versterken.

AI technology for people
AI technology for people is een samenwerking tussen de Amsterdam Economic Board, het Amsterdam UMC, Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut, het Centrum Wiskunde & Informatica, de Gemeente Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Sanquin, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het comité van aanbeveling bestaat uit:

  • Femke Halsema burgemeester van Amsterdam
  • Corinne Vigreux, co-founder TomTom, founder Codam
  • Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken
  • Sigrid Johanisse adviseur Innovatie, Technology & Science, BuitenlandseZaken/ambassade Washington
  • Marietje Schaake, Stanford University, president The CyberPeace Institute
  • Alexander Rinnooy Kan, emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde
  • Peter van Sabben, CEO & co-founder GrowthTribe
  • Pieter Senster, engineering director Databricks
  • Jeroen Tas, Chief Innovation & Strategy Officer, Philips

Download
De uitgave is als pdf verkrijgbaar in zowel Nederlands als Engels.