Promoties

Bij het CWI geloven we dat het combineren van verschillende talenten excellentie creëert, dus we zorgen ervoor dat we jonge onderzoekers met verschillende achtergronden koesteren en faciliteren. We zijn er trots op dat veel Nederlandse onderzoekers in de wiskunde en informatica tijdens hun loopbaan bij CWI hebben gewerkt.

Downloaden alsGedurende hun 4 jaar durende promotie-onderzoek werken onze promovendi meestal op het CWI - of vanuit huis, in coronatijden. Omdat CWI geen universiteit is, vinden hun promoties plaats aan de universiteit van de hoofdbegeleider, vaak een hoogleraar die 3 of 4 dagen per week onderzoeker is bij CWI en 1 of 2 dagen per week werkzaam is aan een universiteit. We werken samen met veel Nederlandse universiteiten. (zie ook: "Samen met universiteiten pakken we grote maatschappelijke uitdagingen aan").