Vici voor Bert Zwart

Publicatiedatum
13 februari 2015Onderzoeker Bert Zwart van het CWI ontvangt een Vici-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor zijn voorstel ‘Rare Events: Asymptotics, Algorithms, Applications’. Met het bedrag van 1,5 miljoen euro kan hij in een periode van vijf jaar een eigen onderzoekslijn ontwikkelen en onderzoekers aanstellen. Het is één van de grootste Nederlandse onderzoeksbeurzen.

Met zijn subsidie gaat Zwart onderzoek doen naar zeldzame gebeurtenissen: gebeurtenissen met een zeer lage kans die een enorme impact kunnen hebben, zoals een financiële crisis, een overstroming of een storing in een electriciteitsnetwerk. Inzicht in zulke gebeurtenissen is moeilijk te verkrijgen uit data of simulatiestudies. Dit maakt zeldzame gebeurtenissen een onderzoeksgebied waarin wiskunde grote kansen biedt. Het is een belangrijk onderwerp in de waarschijnlijkheidsleer, met name in de theorie van grote afwijkingen.

Recent onderzoek aan complexe netwerken heeft aangetoond dat zeldzame gebeurtenissen die plaatsvinden door enkele grote schokken beter omschreven kunnen worden met een zogenaamde zwaarstaartige verdeling. Het doel van dit Vici-project is om een algemeen raamwerk te ontwikkelen voor de analyse van dit soort zeldzame gebeurtenissen. Daarnaast richt het onderzoek zich ook op algoritmische aspecten zoals het ontwerpen van slimme simulatietechnieken, en toepassingen op de betrouwbaarheid van energienetwerken.

De Vici-subsidie is een financieringsinstrument in NWO’s Vernieuwingsimpuls. Het is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. NWO deelde dit jaar 36 Vici-subsidies uit in alle disciplines, waarvan 3 binnen Exacte Wetenschappen. Het is de vierde Vici-subsidie die op het CWI wordt toegekend, na Harry Buhrman (2003), Ronald Cramer (2006) en Peter Grünwald (2010).