Laura Hollink schreef mee aan het position paper ‘De kunst van AI voor iedereen’

Cultuur en media kunnen een pioniersrol spelen op het gebied van AI, stelt een nieuw rapport van de Nederlandse AI Coalitie.

Publicatiedatum
1 februari 2022

Op 21 januari overhandigde de werkgroep Cultuur en Media van de Nederlandse AI Coalitie het position paper ‘De kunst van AI voor iedereen’ aan Barbara Wolfensberger, directeur-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Laura Hollink, CWI-groepsleider van Human-Centered Data Analytics (HCDA), schreef mee aan het position paper en maakt deel uit van de werkgroep Cultuur en Media.

Het position paper ‘De kunst van AI voor iedereen’ heeft als doel om AI-innovaties voor de cultuur- en mediasector in Nederland te bevorderen. Enerzijds verandert AI de cultuur- en mediasector door de ontwikkeling van nieuwe technologische mogelijkheden die zowel makers, gebruikers als culturele instellingen kunnen helpen (‘AI for culture’). Anderzijds kan de cultuur- en mediasector zelf bijdragen aan een eerlijkere, inclusievere, diversere en transparantere toepassing van AI in onze samenleving (‘Culture for AI’).

Over de rol van het CWI in ‘AI for culture’ en ‘Culture for AI’ zegt Laura Hollink: “Mijn HCDA-groep wil bijdragen aan een verantwoorde toepassing van AI in de media- en cultuursector. Dit vereist een vertaling van ethische principes en culturele waarden naar concrete metrieken, experimenteel ontwerp en systeemontwerp. Zo werken we bijvoorbeeld aan de automatische detectie van woorden in erfgoedcollecties die als racistisch of niet-inclusief gezien kunnen worden. Denk aan een oude krant die een Indonesische hoogwaardigheidsbekleder ‘exotisch’ noemt of een tentoonstelling die in een bijschrift het woord ‘aboriginalpakje’ gebruikt. Ook werken we aan transparante AI. Zo onderzoeken we hoe we gebruikers voldoende informatie kunnen geven om de uitvoer van een AI-systeem te vertrouwen, en om weloverwogen beslissingen te nemen over het AI-gebruik.”

Meer informatie