Drie CWI onderzoekers krijgen Veni subsidie van NWO

Drie getalenteerde onderzoekers van het CWI hebben een Veni-beurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om de komende drie jaar hun eigen onderzoek te ontwikkelen. Ze richten zich op uiteenlopende onderwerpen, variërend van quantumveilige cryptografie tot willekeurige quantumcircuits en partitiefuncties van netwerken met een hoge graad.

Publicatiedatum
3 augustus 2023

De Veni is een persoonsgebonden wetenschappelijke beurs, die deel uitmaakt van het NWO-Talentprogramma en bedoeld is voor onderzoekers die recent gepromoveerd zijn. Dit programma geeft onderzoekers de vrijheid om vanuit creativiteit en passie eigen onderzoek te doen. Vrij onderzoek draagt bij aan en bereid ons voor op de maatschappij van morgen.

De laureaten en hun onderzoek

Lisa Kohl: ‘Low-complexity cryptography: bridging the gap between theory and practice’

Met haar subsidie gaat Lisa Kohl nieuwe manieren onderzoeken om protocollen te ontwikkelen voor kwantumveilige gegevensverwerking met behoud van privacy.

Een van de belangrijkste uitdagingen waar cryptografie vandaag de dag mee te maken heeft, is de bescherming van privégegevens in een tijdperk waarin het verzamelen en verkopen van gegevens een lucratieve business is geworden. De verschuiving naar end-to-end versleutelde communicatie en het vertrouwen op wetgeving zoals de AVG volstaan niet om deze gegevensprivacy in het digitale tijdperk te waarborgen: zodra gegevens uit handen worden gegeven, kunnen ze worden opgeslagen, gedeeld en misbruikt. De moeilijkheid bij het ontwerpen van protocollen voor gegevensverwerking met behoud van privacy, is dat de gegevens volledig privé moeten blijven terwijl ze extern worden verwerkt. Dit resulteert meestal in aanzienlijke efficiëntie-overheads, wat de bruikbaarheid van privacybehoudende technieken in de praktijk beperkt.

Bovendien wordt de cryptografie bedreigd door een kwantumcomputer die een groot deel van de momenteel gebruikte cryptografie zou kunnen kraken, waarbij de veiligheid van alle gegevens in het gedrang komt. Om deze problemen te overwinnen, zal het onderzoeksproject van Lisa Kohl voortbouwen op cryptografie die gebruikmaakt van eenvoudige wiskundige structuren die op lange termijn privacygaranties kunnen bieden en tegelijkertijd gegevensverwerking ondersteunen tegen lage kosten.

Over Lisa Kohl

Lisa Kohl is een Tenure-Track onderzoeker bij CWI's Cryptology groep. Ze promoveerde (Summa Cum Laude) in 2019 bij het Institute of Technology in Karlsruhe, Duitsland. De titel van haar proefschrift luidt: ‘On Improving Communication Complexity in Cryptography’.

Jonas Helsen: 'Random quantum circuits: theory and applications for quantum computers'

Korte stochastische kwantumcircuits (kleine kwantum computerprogrammas met een kanselement) zijn essentieel voor het testen van kwantumcomputers. Ze vormen ook een goed model voor bepaalde natuurkundige fenomenen zoals kwantum chaos. Ze zijn echter wiskundig niet zo goed begrepen.

Helsen wil zulke kwantumcircuits beter begrijpen op een wiskundig rigoureuze manier. Deze nieuwe kennis wil hij toepassen op kwantumcomputers en natuurkunde.

Hij gaat deze kwantumcircuits bestuderen met behulp van technieken uit de wiskundige natuurkunde, gecombineerd met ideeën uit de kwantuminformatica.

Over Jonas Helsen

Jonas Helsen is een Tenure-Track onderzoeker bij CWI's Algorithms and Complexity groep en Qusoft. Zijn proefschrift is getiteld: 'Quantum information in the real world: Diagnosing and correcting errors in practical quantum devices'. Hierop promoveerde hij (Cum Laude) in 2019 aan de TU Delft.

Ferenc Bencs: 'Partition functions of large-degree networks'

De partitiefunctie is een belangrijk hulpmiddel bij het onderzoek naar interacterende deeltjessystemen in de statistische fysica, met grote impact op het gebied van netwerkwetenschap, combinatoriek en kansrekening. Bencs gaat met de Veni-subsidie de eigenschappen onderzoeken van partitiefuncties die gerelateerd zijn aan verschillende combinatorische objecten. Hiervoor gebruikt hij een nieuwe techniek voor netwerken met een hoge graad.

Een beter begrip van de nulpuntsverdelingen zal naar verwachting nieuw licht werpen op het aantal juiste kleuringen van grafen en op de eigenschappen en evaluaties van partitiefuncties van bepaalde statistische fysische modellen.

Over Ferenc Bencs

Ferenc Bencs schreef zijn Veni-aanvraag toen hij verbonden was aan de Universiteit van Amsterdam. Hij gaat zijn onderzoek uitvoeren bij de groep Networks and Optimization van CWI. Bencs promoveerde in 2020 bij de Central European University in Budapest (Hongarije). Zijn proefschrift is getiteld 'Graphs, groups and measures'.

Talentprogramma

Veni maakt deel uit van het Talentprogramma. NWO selecteert onderzoekers op basis van de wetenschappelijke kwaliteit en het innovatieve karakter van het onderzoeksvoorstel, de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het voorgestelde project en de kwaliteit van de onderzoeker. De beurs van 280.000 euro stelt hen in staat om gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder te ontwikkelen.