Vijf Veni-subsidies voor CWI-onderzoekers

Publication date: 28-07-2014

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft Jop Briët, Jiyin He, Wouter Koolen, Marc Stevens en Xiaodong Zhuge van het Centrum Wiskunde & Informatica ieder een Veni-subsidie toegekend. Met deze subsidie kunnen pas gepromoveerde onderzoekers over een periode van drie jaar hun ideeën verder ontwikkelen. De Veni-subsidie is onderdeel van de Vernieuwingsimpuls van NWO, een reeks van zeer prestigieuze subsidies.

Jop Briët (Algorithms & Complexity) - ‘Kwantum en klassieke databescherming’
Bij het versturen en opslaan van digitale informatie ontstaat dataverlies als gevolg van ruis. Dit onderzoek is erop gericht met nieuwe wiskundige technieken, onder andere uit de kwantummechanica, na te gaan hoe dit negatieve effect verminderd kan worden. Briët is nu nog werkzaam bij de New York University, maar zal zijn Veni-project op het CWI gaan uitvoeren.


Jiyin He (Information Access) – ‘Behaviour-aware search evaluation for information retrieval
Voor het ontwerpen en ontwikkelen van zoekmachines is een goede maat voor de effectiviteit ervan onmisbaar. De huidige maatstaven kijken niet naar het zoekgedrag van gebruikers, en komen daardoor niet overeen met de werkelijke gebruikerservaring. Dit project ontwerpt een effectiviteitsmaatstaf die rekening te houdt met verschillende soorten zoekgedrag.


Wouter Koolen (Algorithms & Complexity) – ‘Leren met het juiste tempo’
Lerende computersystemen die gaandeweg steeds beter worden in hun taak worden alom ingezet. Bij huidige systemen moet handmatig het ‘leertempo’ worden afgesteld op de moeilijkheid van de leertaak. Dit project ontwerpt nieuwe programma's die zelf het juiste leertempo leren.


Marc Stevens (Cryptology) – ‘Extra beveiligingslaag tegen vervalste digitale handtekeningen’
Digitale handtekeningen en andere cryptografische standaarden zijn cruciaal voor de internetveiligheid. Dit project richt zich op een nieuwe extra beveiligingslaag tegen zwakheden in veel gebruikte standaarden. Hiermee kunnen bedreigingen zoals de digitale handtekeningvervalsing in de supermalware Flame worden tegengegaan.


Xiaodong Zhuge (Scientific Computing) – High-throughput 3D imaging for nanoscience’
Een cruciale vraag in de nanowetenschap is hoe de driedimensionale structuur van microscopische deeltjes (biologische structuren, nanomaterialen) in grote volumes is geordend. Dit project ontwikkelt nieuwe methoden voor het reconstrueren van grote volumes om snelle beeldvorming met een resolutie op nanometerschaal mogelijk te maken.

De Veni-subsidie is een financieringsinstrument van NWO voor pas gepromoveerde onderzoekers, bedoeld om talent en creativiteit te stimuleren. Het bestaat uit een bedrag van maximaal €250.000 waarmee de ontvanger drie jaar onderzoek kan doen. Het ontvangen van een Veni is een belangrijke stap in een wetenschappelijke loopbaan.