Onderzoekers ontwikkelen model bloedvatuitholling

Publication date: 14-01-2014

 

Onderzoekers Sonja Boas en Roeland Merks van de Life Sciences groep van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam hebben een nieuw computationeel model ontwikkeld dat het proces van bloedvatuitholling simuleert. Over de mechanismen die bloedvatuitholling verklaren woedt al sinds 1856 een wetenschappelijke discussie. Het model van de CWI-onderzoekers is een wezenlijke stap voorwaarts in dit debat. Hun artikel wordt vandaag gepubliceerd in Journal of the Royal Society Interface.

Een belangrijke stap in bloedvatontwikkeling is lumenformatie: de uitholling van bloedvaten voor de doorstroming van bloed. In het experimenteel onderzoek naar lumenformatie draait de discussie om twee verschillende mechanismen die bloedvatuitholling zouden verklaren: vacuolisatie of cel-cel repulsie. Bij het principe van vacuolisatie vindt uitholling binnen de cellen plaats doordat blaasjes versmelten en hierdoor steeds grotere vormen aannemen. Bij cel-cel repulsie duwen cellen elkaar weg en vindt de uitholling niet binnen maar tussen de cellen plaats.

De CWI-onderzoekers ontwikkelden een model dat beide mechanismen omvat en de experimentele observaties reproduceert. Het model werkt het best als beide mechanismen aanwezig zijn bij bloedvatuitholling en suggereert dat ze in combinatie met elkaar een rol spelen. Als beide mechanismen actief zijn in het model, lijkt uitholling in dunne vaten op vacuolisatie, en in dikke vaten lijkt uitholling meer op het cel-cel repulsiemechanisme. Het model geeft dus een mogelijke verklaring voor de tegenstrijdige observaties die voeding gaven aan het debat over bloedvatuitholling.