Het CWI wordt .nl-registrar

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is op 18 februari 2014 .nl-registrar geworden. Daarmee is de cirkel tussen SIDN en het CWI, de organisatie die bakermat is voor het .nl-domein, na 18 jaar weer rond.

Publication date: 21-02-2014

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is op 18 februari 2014 .nl-registrar geworden. Daarmee is de cirkel tussen SIDN en het CWI, de organisatie die bakermat is voor het .nl-domein, na 18 jaar weer rond. Het CWI droeg eind januari 1996 het beheer van het .nl-domein formeel over aan de daarvoor opgerichte Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Het CWI is nog steeds houder van de eerste geregistreerde .nl-domeinnaam, cwi.nl.
 

Extra mogelijkheden als registrar

SIDN beheert het .nl-domein, maar de dienstverlening aan domeinnaamhouders verloopt via registrars die bij SIDN zijn aangesloten. Vaak zijn dit internetservice- hosting- of accessproviders, maar ook grote bedrijven die veel domeinnamen registreren of er veel belang aan hechten deze zelf te beheren, kiezen er soms voor om zelf registrar te worden. Alhoewel het aantal .nl-registrars de laatste jaren afneemt, komt het nog regelmatig voor dat een partij zich meldt bij SIDN om .nl-registrar te worden. Maar omdat het CWI en SIDN door het .nl-domein onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is het voor beide organisaties toch een bijzonder moment.

Niels Nes, hoofd IT & Facilities bij het CWI: “Het CWI wil de banden met SIDN graag aanhalen. Een eigen registraraccount brengt het CWI technische voordelen voor domeinnaamregistratie voor CWI-projecten en spin-offbedrijven. Zo kunnen de domeinnamen van CWI’s spin-offs beter worden omgezet als die commercieel zelfstandig worden. Dankzij de extra mogelijkheden die SIDN biedt (zoals EPP keyrelay), de producten van SURFnet (logging/monitoring) en van NLnet Labs (OpenDNSSEC) kan het CWI de beheerslast verder minimaliseren. Al vanaf de testfase in juni 2011 is DNSSEC hier in gebruik. Het CWI vindt het belangrijk een voortrekkersrol te vervullen en bij te dragen aan een veilig en stabiel internet. De samenwerking met SIDN past daarbij”.  

 

CWI richtte in 1996 SIDN op samen met SURFnet en NLnet
De relatie tussen het CWI en het .nl-domein gaat terug naar 25 april 1986. Die dag werd het .nl-domein toegewezen aan het CWI in Amsterdam. Piet Beertema, systeembeheerder bij het CWI, zorgde er eerder dat jaar voor dat het .nl-domein en het beheer hiervan werden aangevraagd bij Jon Postel in Amerika. Die was destijds verantwoordelijk voor de toekenning van topleveldomeinen, een functie die tegenwoordig wordt verzorgd door ICANN en IANA. .nl werd hiermee het eerste actieve landendomein buiten de Verenigde Staten. De eerste .nl-domeinnaam werd daadwerkelijk op 1 mei 1986 geregistreerd. Niet verwonderlijk was dit cwi.nl. Druppelsgewijs volgden daarna aanvragen voor andere domeinnamen. Vanaf 1988 nam het aantal aanvragen voor .nl-domeinnamen toe, tot zo’n 700 per maand in 1995. Deze werden toen nog steeds allemaal handmatig door Piet Beertema afgehandeld. Deze situatie werd echter onhoudbaar en het CWI richtte in 1996 samen met SURFnet en NLnet de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland op. SIDN nam op 31 januari 1996 het beheer van het .nl-domein over van het CWI. Nu, 18 jaar later, beheert SIDN meer dan vijf miljoen geregistreerde .nl-domeinnamen, waarvan er bijna 1,7 miljoen beveiligd zijn met DNSSEC. Met DNSSEC is een domeinnaam altijd terug te herleiden tot de rechtmatige eigenaar.


Over het CWI
Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is sinds 1946 het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. Het is gevestigd op het Amsterdam Science Park en is deel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het instituut heeft een sterke internationale positie. Ruim 150 wetenschappers doen er grensverleggend onderzoek en dragen de verkregen kennis over aan de maatschappij. Meer dan 30 van de onderzoekers zijn hoogleraar aan een universiteit. Het instituut heeft 22 spin-off bedrijven voortgebracht. Onderzoek van het CWI wordt onder andere toegepast in betalingssystemen, cryptografie, telecommunicatie, openbaar vervoer, intelligente energienetwerken en meteorologie. Meer informatie: http://www.cwi.nl.

 

Over SIDN
SIDN is verantwoordelijk voor het veilig en stabiel functioneren en de ontwikkeling van het .nl-domein op het internet. SIDN beheert de meer dan 5 miljoen geregistreerde .nl-domeinnamen en verwerkt dagelijks meer dan een miljard zoekopdrachten. SIDN is een gerespecteerde expert op het gebied van de technische, juridische en beleidsmatige kant van domeinnamen en de domeinnaaminfrastructuur. Vanuit die basis is SIDN, zowel lokaal als internationaal, ook nauw betrokken bij verschillende bredere maatschappelijke initiatieven, met name op het gebied van het verbeteren van de veiligheid, de betrouwbaarheid en het open en toegankelijk karakter van het internet. Meer informatie: http://www.sidn.nl.

 

foto: Shutterstock

tekst: SIDN in samenwerking met CWI en Piet Beertema