ERC Advanced Grant voor CWI Fellow Lex Schrijver

Publication date: 13-08-2013

Lex Schrijver

CWI Fellow Lex Schrijver ontvangt een prestigieuze ERC Advanced Grant aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). De subsidie wordt toegekend aan excellente onderzoekers voor grensverleggend onderzoek en bedraagt per project 2,5 miljoen euro. De ERC Advanced Grant is onderdeel van het Europese Zevende KaderProgramma (KP7). De subsidie wordt toegekend aan excellente onderzoekers voor grensverleggend onderzoek. Behalve de onderzoeksideeën wordt hierbij ook de track record van de onderzoekers en hun onderzoeksomgeving beoordeeld. Schrijver, hoogleraar Discrete wiskunde en optimalisering aan de UvA, ontvangt de subsidie voor zijn project 'Applying Fundamental Mathematics in Discrete Mathematics, Optimization, and Algorithmics'.

Schrijver is al lange tijd aan het CWI verbonden. Van 1973 tot 1979 werkte hij voor het eerst bij het CWI, dat toen nog Mathematisch Centrum heette. Daarna kreeg hij een aanstelling als hoogleraar in Tilburg. Vanaf 1989 ging hij weer voor het CWI werken en in 1990 werd hij daarnaast deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. In 1995 werd hij benoemd tot lid van de KNAW en in 2008 van de Academia Europaea. Ook werd hij in die tijd lid van twee Duitse academies. Schrijver publiceerde meer dan 120 artikelen over zijn onderzoek en schreef verschillende boeken, die nu tot de standaardwerken behoren. Sinds zijn pensionering bij het CWI in mei 2013 is hij als CWI Fellow aan het instituut verbonden.

Bron: Persbericht UvA