Oratie Jason Frank: The Nature of Prediction (and the Prediction of Nature)

Publication date: 21-04-2011

Jason Frank, onderzoeker van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam, gaf op 21 april zijn oratie getiteld ‘The Nature of Prediction (and the Prediction of Nature)’ als hoogleraar numerieke analyse en dynamische systemen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij wierp een wiskundige blik op de voorspelbaarheid van natuurlijke systemen, zoals klimaatsystemen en keek naar de uitdagingen, technieken en de rol van de wiskundige rekenmethoden hierin.

Klimaatscenario’s zoals die worden gebruikt door het klimaatpanel IPCC geven een beeld van een mogelijk toekomstig klimaat dat niet bedoeld is als klimaatvoorspelling. Toch worden dergelijke scenario’s regelmatig misbruikt om beleid en strategie te bepalen voor onder meer infrastructuur, waterbeheer en energievoorzieningen.

Jason Frank is hoofd van de CWI-onderzoeksgroep ‘Dynamical Systems and Numerical Analysis’. Op 15 maart 2010 werd hij aangesteld als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Bron: UvA-website