Wiskundigen willen leegloop een halt toeroepen

Het wiskunde-onderzoek aan de Nederlandse universiteiten staat onder zware druk. Door de dramatisch teruglopende studentaantallen zijn veel vaste banen in het universitaire wiskunde-onderzoek de afgelopen tien jaar verdwenen. Om aan de toenemende behoefte aan wiskundige experts te voldoen kondigen de Nederlandse wiskundigen in een nieuw rapport zeven maatregelen aan. Het rapport "Nieuwe dimensies, ruimer bereik" wordt donderdag 18 april in Den Haag aangeboden aan secretaris-generaal mr. H.J.E. Bruins Slot van het ministerie van OCenW.

Publication date: 15-04-2002

Het wiskunde-onderzoek aan de Nederlandse universiteiten staat onder zware druk. Door de dramatisch teruglopende studentaantallen zijn veel vaste banen in het universitaire wiskunde-onderzoek de afgelopen tien jaar verdwenen. Om aan de toenemende behoefte aan wiskundige experts te voldoen kondigen de Nederlandse wiskundigen in een nieuw rapport zeven maatregelen aan. Het rapport "Nieuwe dimensies, ruimer bereik" wordt donderdag 18 april in Den Haag aangeboden aan secretaris-generaal mr. H.J.E. Bruins Slot van het ministerie van OCenW. Mediavertegenwoordigers zijn hierbij van harte welkom.

In de nota 'Nieuwe dimensies, ruimer bereik' ontvouwen wiskundigen uit vrijwel alle academische onderzoeksorganisaties een plan om meer vrouwen een loopbaan in de wiskunde te geven. Ook willen zij het wiskundig onderzoek in Nederland concentreren en uitbreiden, zodat er krachtiger groepen ontstaan. Dit impliceert een zekere mate van landelijke sturing van onderzoeksgebieden; iets waar wiskundigen tot nu toe geen voorstanders van waren. Daarnaast wordt in het rapport voorgesteld om twee internationaal concurrerende masteropleidingen op te zetten, die ook buitenlands talent moeten aantrekken. De voorstellen gaan verder over vergroting van het onderzoeksbudget, versterking van wiskunde-instituten, meer posities voor 'leraren-in-onderzoek' en meer bijbanen op niveau voor jonge wiskundestudenten. De voorgestelde maatregelen kosten veertig miljoen euro in vijf jaar

Het aantal eerstejaars wiskunde aan de universiteiten zakte in 2001 met circa dertig procent. Voor 2002 is het beeld niet beter, terwijl de maatschappelijke vraag naar wiskundigen zich sterk uitbreidt. Wiskunde vindt niet alleen toepassingen in de techniek of in de computerindustrie: ook financiële instellingen als banken, de optiehandel en de chipknip, de telecommunicatie, zoals mobiele telefonie, levenswetenschappen (bio-informatica), aërodynamica, medische toepassingsgebieden en databeheer vragen steeds meer wiskundige deskundigheid.

De nota "Nieuwe dimensies, ruimer bereik" wordt op 18 april gepresenteerd tijdens een minisymposium over 'De toekomst van het wiskundeonderzoek in Nederland'. De nota is een initiatief van het Overleg Onderzoeksscholen Wiskunde in samenwerking met de NWO-Advies Commissie Wiskunde. De inhoud is tot stand gekomen in overleg met het bestuur van de Akademie Raad voor de Wiskunde en met vertegenwoordigers van de Nederlandse wiskunde-instituten en de VSNU.

De tekst van de nota staat op: www.nwo.nl/strategienotawiskunde

Sprekers op het minisymposium:
Prof.dr.ir. B.H.A.A. van den Brule vice-president Innovation, Shell International Exploration and Production b.v.:
Universitair wiskundeonderzoek vanuit een industrieel perspectief

Prof.dr. R.H. Dijkgraaf hoogleraar Mathematische Fysica, Universiteit van Amsterdam
De onredelijke effectiviteit van de wiskunde

Prof. S.J. Doorman M.Sc. emeritus hoogleraar Wijsbegeerte, Technische Universiteit Delft
Wiskunde, een alfa-wetenschap?

De bijeenkomst wordt voorgezeten door Prof.dr.ir. B.P.Th. Veltman, voorzitter van de
Nationale Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT).