CWI promoties en benoemingen

Op 23 maart 2001 promoveert kunstenaar en CWI-medewerker Ben Schouten op zijn proefschrift: `Giving eyes to ICT! Or: How does a computer recognize a cow?' Schouten ontwikkelde een visueel systeem waarbij een computer meedenkt met een klant om snel tot het gewenste resultaat te komen. Het systeem heeft grote mogelijkheden voor bijvoorbeeld winkelen op Internet, waar de beeldcultuur onstuitbaar oprukt. Staatssecretaris van Cultuur, Rick van der Ploeg, zal deel uitmaken van de promotiecommissie.

Publication date: 16-04-2001

Op 23 maart 2001 promoveert kunstenaar en CWI-medewerker Ben Schouten op zijn proefschrift: `Giving eyes to ICT! Or: How does a computer recognize a cow?' Schouten ontwikkelde een visueel systeem waarbij een computer meedenkt met een klant om snel tot het gewenste resultaat te komen. Het systeem heeft grote mogelijkheden voor bijvoorbeeld winkelen op Internet, waar de beeldcultuur onstuitbaar oprukt. Staatssecretaris van Cultuur, Rick van der Ploeg, zal deel uitmaken van de promotiecommissie.
Meer informatie kunt u vinden in het achtergrondartikel: `Hoe herkent een computer een koe?'.

Op 14 maart 2001 promoveert CWI-onderzoeker Robert van Liere op zijn proefschrift: `Studies in Interactive Visualisation'. Van Liere doet zijn onderzoek met de tot de verbeelding sprekende `mini-CAVE' op het CWI. In deze mini-CAVE lijkt het net of men tussen de moleculen wandelt, en live in drie dimensies celdelingen van dichtbij meemaakt. Robert van Liere is onlangs themaleider geworden van de pilot onderzoeksgroep `Visualisation' op het CWI. Van Lieres proefschrift gaat over twee onderwerpen: hoe draagt interactieve visualisatie bij aan een effectievere cyclus van modellering, berekening en analyse, en hoe kunnen de ontwikkelingskosten verkleind worden van toepassingen die interactieve visualisatie gebruiken? Voor meer informatie: Robert.van.Liere@cwi.nl.
Een overzicht van komende promoties vindt u op de `CWI Events' pagina.

Op 1 maart 2001 is CWI-er Wan Fokkink benoemd als hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Fokkink is leider van het thema SEN2: Specification and analysis of embedded systems. Per jaar worden ongeveer twee CWI-medewerkers benoemd tot hoogleraar. In 2000 waren dat Prof. Jan Verwer en Prof. Harry Buhrman. Ook kwam Prof. Michel Mandjes in dienst van het CWI. De ca. 20 hoogleraren die aan het CWI verbonden zijn, werken ook aan een universiteit. Dit zorgt voor extra kennisoverdracht vanuit het CWI naar universiteiten, studenten en de samenleving - onderdeel van de missie van het CWI.