Tim Baarslag lid KNAW-Raad voor Natuur- en Technische Wetenschappen

Senior onderzoeker Tim Baarslag is deze maand toegetreden tot de KNAW-Raad voor de Natuur- en Technische Wetenschappen (RNTW). De RNTW is één van de vier interne adviesraden van de KNAW.

Publicatiedatum
3 april 2024

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is een genootschap van uitmuntende geleerden dat de overheid adviseert op het gebied van wetenschap. Hierbij krijgt de KNAW onder andere steun van de RNTW. Deze draagt bijvoorbeeld adviesonderwerpen aan over alle aspecten van wetenschapsbeoefening op het gebied van de Natuur- en Technische Wetenschappen. Daarnaast speelt de RNTW een rol bij de peer-review van KNAW-adviezen en het aandragen van deskundigen voor internationale adviestrajecten.

De RNTW telt maximaal 20 leden die op persoonlijke titel benoemd worden op basis van hun wetenschappelijke expertise. Zij worden voor drie jaar benoemd, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie jaar.

Over Tim Baarslag

Tim Baarslag is al een goede bekende van de KNAW. Hij trad bijna drie jaar geleden toe tot de Jonge Akademie, een platform van onderzoekers uit verschillende disciplines die zich bewezen hebben in hun vak en die op het moment van hun benoeming minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd.

Sinds kort leidt Baarslag de Intelligent and Autonomous Systems group van CWI. Momenteel onderzoekt hij hoe onderhandelings-AI meerdere deals kan coördineren. Hij kreeg een NWO Vidi-beurs voor de COMBINE-studie: Coordinating Multi-deal Bilateral Negotiations.

Over zijn onderzoek verschenen artikelen in uiteenlopende media, waaronder: