Spin-offs

Sinds zijn oprichting in 1946 gaat CWI vandaag de dag nog steeds door met baanbrekend wiskunde- en informaticaonderzoek, net als met zijn kennisoverdracht en impact op de maatschappij. Het groeiend aantal succesvolle spin-off bedrijven van het CWI is een effectieve manier om kennisuitwisseling en innovatie in de markt te realiseren.

Onderzoek met impact

CWI streeft met zijn onderzoek maatschappelijke en economische impact na en stelt de resultaten van wetenschappelijk onderzoek ter beschikking aan de industrie en samenleving. Het genereren van spin-off bedrijven is een van de meest effectieve manieren om fundamentele kennis om te zetten in praktische toepassingen en tegelijkertijd hoogwaardige werkgelegenheid te creëren.

Spin-offbedrijven

Betekenisvolle onderzoeksprojecten hebben zich ontwikkeld tot krachtige onafhankelijke spin-off bedrijven, waarvan sommige een wereldwijde impact hebben. Onze relaties met deze visionaire ondernemingen nemen verschillende vormen aan. Waar we in het begin vaak een financieel belang hebben, groeien sommige bedrijven uit tot belangrijke partners in opvallende fusies en buy-outs. Andere spin-offs kiezen in hun positionering bewust voor langdurige onderzoeksrelaties met CWI. Een aantal van hen opereert onafhankelijk maar blijft graag op verschillende manieren met CWI samenwerken terwijl ze hun positie in de markt verstevigen

In 2000 richtte het instituut de CWI Incubator BV op om hightech spin-off bedrijven op te richten. CWI Inc. is een gespecialiseerd in-house bedrijf, met als doel een ideale omgeving te bieden aan CWI-onderzoekers die hun capaciteiten in de zakelijke markt willen meten met een minimum aan vroegtijdig risico, en daarnaast om succesvolle ondernemingen snel een stevige basis te bieden in de wereldhandel . CWI Inc. biedt een vruchtbare voedingsbodem om gezonde nieuwe ideeën voor te bereiden op een succesvolle start in de snel oprukkende, maar hevig concurrerende hightechmarkten.

Maak kennis met enkele succesvolle CWI spin-off bedrijven

DuckDB Labs is een recent spin-off bedrijf, dat in 2021 werd opgericht in de succesvolle Database Architecture groep door CWI-onderzoekers Hannes Mühleisen en Mark Raasveldt. Deze spin-off biedt oplossingen voor snelle en efficiënte database-analyses en dient als ondersteunend platform voor het open-source databasemanagementsysteem DuckDB. DuckDB richt zich specifiek op analytische use cases waarbij het nodig is om veel gegevens tegelijkertijd te bekijken zoals in bedrijfsrapportages of in statistische analyses. Het is het eerste speciaal gebouwde in-process Online Analytical Processing (OLAP)-databasemanagementsysteem. DuckDB wordt momenteel ongeveer 100.000 keer per week gedownload, voornamelijk door datawetenschappers en zakelijke gebruikers.

Swat.engineering, opgericht in 2017, is een spin-off bedrijf van de onderzoeksgroep Software Analysis and Transformation (SWAT) van het CWI. De SWAT-groep heeft een lange staat van dienst op het gebied van software-innovaties en -oplossingen en de toepassing daarvan op praktische vraagstukken. In 2000 heeft de groep het succesvolle spin-offbedrijf Software Improvement Group voortgebracht, dat internationaal bekend staat. Swat.engineering biedt softwareconsultancy en past daarbij de beste bewezen technieken toe voor het bouwen, analyseren, onderhouden en het ontwerpen van betere (programmeer-)talen.

De bekroonde open-source metaprogrammeertaal Rascal en de Domain Specific Language (DSL)-technologieën die op het CWI zijn ontwikkeld, zijn belangrijke componenten in de toolbox die SWAT.engineering haar klanten biedt. Het bedrijf richt zich specifiek op de financiële en gezondheidszorgmarkt en embedded industrie.

Stokhos is een bekend academisch spin-off bedrijf. De spin-off begon in 2011 als een wetenschappelijk wiskundig project genaamd REPRO, met als doel de aanrijtijden van ambulances te verkorten. De uitstekende resultaten van het project en de potentiële maatschappelijke impact waren de aanleiding voor de oprichting van Stokhos in 2016. Het bedrijf richt zich volledig op de ambulancesector en levert softwareoplossingen die het mogelijk maken om hulpdiensten proactief te verplaatsen op basis van voorspellingen van de toekomstige vraag. Het aanbod bestaat uit de 'Seconds Applicatie' die in real-time de dekking van een regio berekent en advies geeft om de kans te maximaliseren dat toekomstige incidenten binnen de gestelde aanrijtijden worden bereikt. Stokhos was tot 2019 in ontwikkeling bij het CWI. Momenteel maken ambulancediensten in heel Nederland gebruik van de diensten van Stokhos. Het bedrijf breidt momenteel uit naar de Duitse markt.

Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van al onze spin-off bedrijven tot nu toe.

Informatie

Voor meer informatie over samenwerken met CWI kunt u contact opnemen met Rob van der Mei of Karin Blankers.

cwi in bedrijf