Diversiteit

CWI omarmt diversiteit. Iedereen moet in staat zijn om hun potentieel te realiseren.

Diversiteit en inclusie

CWI zet zich in voor het creëren en in stand houden van een diverse en inclusieve cultuur. Een inclusieve cultuur zorgt ervoor dat er zonder vooroordelen of discriminatie verschillen tussen mensen kunnen bestaan.

CWI streeft ernaar diversiteit te omarmen en de volledige participatie van alle medewerkers te ondersteunen. Het hebben van medewerkers met uiteenlopende achtergronden is immers een van de belangrijkste steunpilaren voor creativiteit en innovatie. Bovendien delen we een morele plicht om iedereen in staat te stellen zich te ontwikkelen en hun potentieel te realiseren. Bij CWI mogen medewerkers niet worden gehinderd door hun genderidentiteit of genderexpressie, culturele of sociaaleconomische achtergrond, etniciteit, seksuele geaardheid, leeftijd of beperking.

NWO en NWO-I over diversiteit

CWI is vanaf 2018 onderdeel van NWO-I, dat zich ook voor diversiteit inzet:

Wij streven ernaar een inclusieve werksfeer met inclusieve procedures te realiseren. Als NWO geloven we dat we onze strategische ambities kunnen waarmaken als we ernaar streven ook een diverse organisatie met een inclusieve cultuur te zijn. Diversiteit brengt ons creativiteit, innovatie en vernieuwing. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat we als NWO meer maatschappelijke impact hebben als onze organisatie een afspiegeling is van de samenleving waar we deel van uitmaken. Dit betekent dat NWO er als werkgever voor moet zorgen dat iedereen welkom is, zichzelf kan zijn en optimaal kan presteren.

Deze Diversiteits- en Inclusiekalender draagt daaraan bij. Je kunt meer over diversiteit en inclusie lezen op de NWO website en in het artikel "Streven naar een organisatie waar iedereen zichzelf kan zijn" (“Striving for an organisation where everybody can be themselves”) over diversiteit binnen NWO en NWO-I.

Diversiteit bij CWI

Constance van Eeden PhD-Fellowship

Om de werving van vrouwelijke promovendi te stimuleren, lanceerde het CWI de Constance van Eeden PhD Fellowship in 2022. Vanaf dit jaar biedt het fellowship één promotieplaats aan een getalenteerde jonge vrouwelijke student in de wiskunde of informatica of een aanverwante richting. Het is ingesteld ter ere van en vernoemd naar Constance van Eeden (1927-2021), die van 1954 tot 1960 op het CWI werkte en een van de eerste vrouwelijke promovendi in de statistiek in Nederland was.

We hebben meer vrouwelijke wetenschappers nodig! 3 CWI onderzoekers delen hun ervaringen