Symposium over disinformatie via sociale media

De verspreiding van onjuiste of ronduit misleidende informatie via sociale media is een steeds belangrijker issue aan het worden. Op 21 en 22 november organiseert het CWI een symposium hierover: het Multidisciplinary International Symposium on Disinformation in Open Online Media (MISDOOM).

Publicatiedatum
8 november 2023

December 2021. In Nederland wordt het kabinet Rutte IV gevormd. Predikant Willem-Jan van Gent stelt via wat giswerk een lijst samen van potentiële kabinetsleden en deelt zijn voorspelling op Twitter. Al snel gaat de lijst een eigen leven leiden: verschillende media publiceren de namen op de lijst, vaak zonder te vermelden dat de lijst een voorspelling is van iemand buiten de Haagse politiek. Een van de mensen op de lijst is de burgemeester van Haarlem, die zijn mogelijke vertrek moet verantwoorden aan de gemeenteraad.

Dit is een voorbeeld van misinformatie: onjuiste of misleidende informatie die verkeerd wordt begrepen en zonder schadelijke bedoelingen wordt verspreid. Daarnaast zijn er talloze voorbeelden van desinformatie, het opzettelijk verspreiden van misleidende informatie, vaak met kwade bedoelingen. Recente voorbeelden variëren van nepnieuws over COVID 19 tot pogingen om de oorlog in Oekraïne of de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen te manipuleren. Sociale media spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van dergelijk nepnieuws.

MISDOOM

Het Multidisciplinary International Symposium on Disinformation in Open Online Media (MISDOOM 2023) richt zich op dit soort kwesties. Het brengt professionals en praktijkmensen uit verschillende disciplines samen, zoals communicatiewetenschappen, computerwetenschappen, computationele sociale wetenschappen, politieke wetenschappen, psychologie, journalistiek en mediastudies.

De besproken onderwerpen variëren van platformoverkoepelende campagnes en hun impact (bijv. verspreiding van desinformatie en manipulatie, haatzaaien), tot benaderingen voor het bestuderen van desinformatie, tegenmaatregelen voor mis- en desinformatie (censuurbeleid, onderwijs, juridische stappen) en geautomatiseerde fact-checking en detectie van desinformatie. Een ander onderwerp gaat over generatieve AI-tools - zoals ChatGPT, Google Bard en tekst-naar-beeldgenerator DALL-E - en desinformatie.

Sessions

Het programma van het symposium bestaat uit 6 sessies. Deze sessies hebben algemene thema's zoals fact-checking & debunking, generative AI & fake news, en polarisatie & bias. Een van de vragen die aan bod komen, is bijvoorbeeld: hoe kan generatieve AI zoals Chat GPT bijdragen aan het detecteren van nepnieuws? Maar ook: kunnen grote taalmodellen (LLM's) menselijke meningen genereren?

Keynote speakers

Keynote sprekers zijn Judith Möller (Universiteit van Hamburg & Leibniz-Instituut voor Media Research) en postdoc Pepa Atanasova (Universiteit van Kopenhagen). Möller is hoogleraar Empirisch Communicatieonderzoek, in het bijzonder mediagebruik en sociale media-effecten. Haar onderzoek richt zich op de effecten van politieke communicatie, vooral in sociale media. Atanasova zal spreken over de controleerbaarheid en verklaarbaarheid van machine learning modellen voor mis- en desinformatie.

Conceptueel beeld dat mis- en desinformation verbeeldt.

More information

De 5e editie van MISDOOM wordt gehost door het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) op het Amsterdam Science Park op 21 en 22 november. Algemeen voorzitter van dit symposium is Davide Ceolin. Hij is onderzoeker bij de Human-Centered Data Analytics groep van het CWI, waar hij de beoordeling van de kwaliteit van online informatie vanuit een breed perspectief bestudeert.