Ponsbanden tentoongesteld op CWI

Op het CWI worden momenteel enkele ponsbanden tentoongesteld van onder meer Edsger Dijkstra en Lambert Meertens. Deze informatiedragers vervangen tijdelijk de ENIGMA-machine, die tot januari 2024 te zien is in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek.

Publicatiedatum
13 april 2023

Op het CWI zijn momenteel enkele oude ponsbanden tentoongesteld, een vorm van gegevensopslag en software-input voor vroege computers. Deze tape bestaat uit lange stroken papier waarin gaten zijn geperforeerd. Dit type informatiedragers is ontstaan uit ponskaarten, met als verschil dat tape continu is. Ponsbanden werden gedurende de 19e en een groot deel van de 20e eeuw gebruikt voor programmeerbare weefgetouwen, teleprintercommunicatie en als invoer voor computers uit de jaren vijftig en zestig. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden snelle ponsbandsystemen gebruikt in decoderingssystemen.

De getoonde ponsband is afkomstig uit het archief van het Mathematisch Centrum (MC), het huidige Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Het bevat onder meer ALGOL 60 van de latere Turing Award-winnaar Edsger Dijkstra (MC/CWI) en ZEBRA Simple Code van Lambert Meertens (MC/CWI).

De ENIGMA-machine is momenteel in bruikleen. Hij is tot begin 2024 te zien in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek.

Poster van de tentoonstelling met CWI's ENIGMA-machine in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek.
Poster van de tentoonstelling met CWI's ENIGMA-machine in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek.