Marten van Dijk in New Scientist artikel over het oplossen van privacyproblemen

Marten van Dijk, hoofd van de Computer Security groep van het CWI, werd in de internationale editie van New Scientist geciteerd in het artikel ‘Een extreme vorm van encryptie zou het privacyprobleem van big data kunnen oplossen’.

Publicatiedatum
18 januari 2024

In april 2022 werd Marten van Dijk, hoofd van de CWI’s Computer Security groep, geciteerd in de internationale editie van New Scientist in een artikel over ‘Een extreme vorm van encryptie zou het privacyprobleem van big data kunnen oplossen’ (An extreme form of encryption could solve big data's privacy problem) van Edd Gent. Een kort gedeelte van de (oorspronkelijk Engelstalige) tekst, met toestemming geciteerd:

“Volledig homomorfe encryptie stelt ons in staat data te analyseren zonder ooit de inhoud te zien. Het zou ons kunnen helpen de volledige voordelen van big data te benutten, van het bestrijden van financiële fraude tot het vroegtijdig ontdekken van ziekten. (…) In de dertig jaar sinds de methode werd voorgesteld, bedachten onderzoekers homomorfe encryptieschema's waarmee ze een beperkt aantal bewerkingen konden uitvoeren, bijvoorbeeld alleen optellingen of vermenigvuldigingen. Toch bleef volledig homomorfe encryptie, of FHE, waarmee je elk programma op de gecodeerde gegevens kon uitvoeren, ongrijpbaar. “FHE was wat wij destijds zagen als de heilige graal”, zegt Marten van Dijk van het CWI, het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica in Nederland. "Het was min of meer onvoorstelbaar." (…)

Voor het volledige artikel, gepubliceerd in de New Scientist Technology sectie op 6 april 2022, zie New Scientist: https://www.newscientist.com/article/mg25433810-300-an-extreme-form-of-encryption-could-solve-big-datas-privacy-problem/.

Geciteerd met toestemming van de auteur.