Vooraankondiging CWI in Bedrijf: Kennisnetwerken

Op vrijdag 5 oktober 2001 organiseert het Centrum voor Wiskunde en Informatica de jaarlijkse manifestatie CWI in Bedrijf. Deze dag gaat over de nieuwste ontwikkelingen in CWI's onderzoek. Dit jaar staat het thema Kennisnetwerken centraal. In de kenniseconomie is een intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven van groot belang. Resultaten van onderzoek moeten snel doorstromen naar de markt, en onderzoekers moeten geinspireerd worden door contacten met de praktijk.

Publicatiedatum
9 oktober 2001

Op vrijdag 5 oktober 2001 organiseert het Centrum voor Wiskunde en Informatica de jaarlijkse manifestatie CWI in Bedrijf. Deze dag gaat over de nieuwste ontwikkelingen in CWI's onderzoek. Dit jaar staat het thema Kennisnetwerken centraal.

In de kenniseconomie is een intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven van groot belang. Resultaten van onderzoek moeten snel doorstromen naar de markt, en onderzoekers moeten geinspireerd worden door contacten met de praktijk. Het onderhouden van verschillende flexibele netwerken tussen bedrijven en kennisinstellingen wordt steeds belangrijker. Dit sluit aan bij de resultaten van de `Taskforce ICT-en-kennis', in het rapport dat in juli 2001 aan de ministers van EZ en OC&W aangeboden werd: `Samen, strategischer en sterker'. Dit is ook het doel van CWI in Bedrijf.

In het ochtendprogramma van CWI in Bedrijf zijn er lezingen en demonstraties over lopend CWI onderzoek, en is er informatie over netwerken zoals het World Wide Web Consortium (W3C) in Nederland. In het middagprogramma zullen o.a. spreken:
drs. R. Bremer (Ecomonische Zaken), mw. E. Colinet (EU), en dr.ir. G. van Oortmerssen (CWI).

Meer informatie is te vinden op de website van CWI in Bedrijf: www.cwi.nl/CWIiB.
Opgave kan via deze site of via mw. W. van Ojik, tel. (020) 592 4009. Deelname is gratis.