Vidi voor modelleren oceaanstroming in klimaatmodellen

Publicatiedatum
3 juli 2012

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft Daan Crommelin van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam een Vidi-subsidie toegekend. Hiermee kunnen de onderzoekers binnen vijf jaar een eigen onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opbouwen. De Vidi-subsidie is onderdeel van de Vernieuwingsimpuls van NWO, een reeks van zeer prestigieuze subsidies.

Daan Crommelin ontvangt een Vidi-subsidie voor onderzoek naar het wiskundig modelleren van oceaanstromingen. Deze stromingen spelen door hun warmtetransport een grote rol in het klimaatsysteem op aarde. Huidige klimaatmodellen kunnen alleen grote stromingspatronen simuleren en moeten de invloed van kleinere wervelingen (eddies) op een sterk versimpelde manier in rekening brengen. Deze eddies zijn echter van grote invloed op onder andere de menging van warm en koud water, de verspreiding van plankton en het zoutgehalte van het zeewater. Het doorwerken van bijvoorbeeld smeltend poolijs op het wereldwijde klimaat is hierdoor lastig te modelleren.

Crommelin gaat kansprocessen gebruiken om het grillige effect van de wervelingen op grote oceaanstromingen te simuleren. De wiskundige technieken die nodig zijn om kleinschalige effecten in op grote schaal te laten doorwerken wil Crommelin de komende jaren gaan ontwikkelen. Eerder paste hij soortgelijke technieken toe om de invloed van wolken in klimaatmodellen te integreren. Verfijning van klimaatmodellen leidt uiteindelijk tot een beter begrip van de ontwikkeling van het klimaat op aarde.

De Vidi-subsidie is gericht op excellente onderzoekers die na het promoveren al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Deze onderzoekers hebben daarbij laten zien dat zij met vernieuwende ideeën kunnen komen én deze succesvol en zelfstandig tot ontwikkeling kunnen brengen. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met de Vidi-subsidie kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen.