Slimme technologie voor waterbeheer krijgt innovatie-impuls

Een nieuwe methode die onnodig waterverbruik realtime analyseert, komt een stap dichterbij. Het bedrijf Seita, opgericht door CWI-onderzoekers, ontvangt daarvoor een subsidie van 200.000 euro van de provincie Noord-Holland. De methode koppelt slimme sensoren aan een dataplatform, en moet waterverspilling kunnen terugdringen.

Publicatiedatum
15 april 2020

Een nieuwe methode die onnodig waterverbruik realtime analyseert, komt een stap dichterbij. Het bedrijf Seita, opgericht door CWI-onderzoekers, ontvangt daarvoor een subsidie van 200.000 euro van de provincie Noord-Holland. De methode koppelt slimme sensoren aan een dataplatform, en moet waterverspilling kunnen terugdringen.

Drinkwater besparen begint met in kaart brengen hoe het water wordt gebruikt. Een logisch vertrekpunt is inzichtelijk maken wanneer het waterverbruik stijgt of daalt ­– en wat de oorzaken daarvan zijn. Het ontbreekt de drinkwaterbedrijven echter aan technische middelen om de achtergronden van waterverbruik te doorgronden. Bij grootverbruikers van water, zoals de landbouw, kan het waterverbruik dan ook enorm fluctueren zonder zichtbare aanleiding.

Afwijkend waterverbruik
Seita, een spin-off van CWI, besloot dit probleem aan te pakken. Het bedrijf ontwikkelt slimme sensoren die patronen in waterverbruik traceren en inzichtelijk maken wanneer afwijkingen in waterverbruik ontstaan. Met deze technologie kan bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf zien wanneer bepaalde pieken optreden, en zelfs wanneer nieuwe pieken worden voorspeld. Als duidelijk is wanneer precies het waterverbruik toenam, kan men de oorzaak daarvan achterhalen, bijvoorbeeld kwistige waterpompen of lekkages.

Innovatie-impuls
Om dat mogelijk te maken, sloot Seita de handen ineens met MeterInsight. Dat bedrijf ontwikkelt cloud-gebaseerde dataplatforms die je kunt verbinden aan sensoren in het veld. Het onderzoeksduo heeft een subsidie van 200.000 euro ontvangen van de provincie Noord-Holland om de technologie verder te ontwikkelen. De subsidie maakt de weg vrij voor een proef van twee jaar, die wordt uitgevoerd samen met de waterleverancier Brabant Water.

Als de methode van Seita succesvol blijkt, kan het worden uitgebreid naar andere sectoren waar afwijkingen in reguliere patronen ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn energieverbruik, grondwaterstanden en landbouwopbrengsten.

Conferentie
Om het netwerk rondom drinkwateronderzoek te versterken, organiseert Seita later dit jaar een conferentie over slimme analysemethoden voor drinkwaterverbruik. De conferentie zal plaatsvinden bij CWI. Bezoeker krijgen er de kans om ideeën, uitdagingen en kansen rondom data-analyse uit te wisselen. Zodra meer informatie beschikbaar is, zal deze te vinden zijn op de websites van Seita en CWI.

Lancering
Seita is in 2016 opgericht door wetenschappers van CWI’s onderzoeksgroep Intelligent and Autonomous Systems. De spin-off ontwikkelt methoden voor digitale automatisering en kennis rondom duurzame projecten, in werkgebieden zoals energie, water en migratie.