Pablo Cesar ontvangt Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2020

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2020 gaat naar Pablo Cesar, groepsleider Distributive and Interactive Systems bij CWI.

Publicatiedatum
23 januari 2020

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2020 gaat naar Pablo Cesar. De groepsleider Distributive and Interactive Systems (DIS) bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en associate professor aan de Technische Universiteit Delft, ontvangt de prijs voor zijn onderzoek naar het modelleren en besturen van complexe collecties media-objecten (een samenstelling van realtime media en sensorgegevens beschreven in tijd en ruimte). Aan de prijs is een geldbedrag van € 50.000 verbonden, dat vrij ingezet mag worden door de winnaar, ter versterking van zijn onderzoek.

Voor de ICT Prijs 2020 waren 4 kandidaten voorgedragen. De jury was onder de indruk van de kwaliteit en uiteenlopende aard van de inzendingen. Uit de kandidaten selecteerde de jury, bestaande uit Prof.dr. E.H.L. (Emile) Aarts (Tilburg School of Economics and Management), Prof.dr.dr.h.c.ir. K.A. (Kees) Schouwhamer Immink (Universiteit Essen-Duisburg/ Turing Machines B.V. Rotterdam) en Prof.dr.ir. P.H.N. (Peter) de With (Technische Universiteit Eindhoven), Pablo Cesar als een waardige ontvanger van de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2020. De jury roemt Cesar om zijn indrukwekkende wetenschappelijke prestaties, en zijn vermogen om op een begrijpelijke manier te communiceren over zijn onderzoek. Hij bereikt en enthousiasmeert daarmee een brede doelgroep van niet-ingewijden.

De prestigieuze Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek wordt jaarlijks uitgereikt aan een wetenschappelijk onderzoeker die vernieuwend onderzoek heeft verricht of verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT. Toekenning van de prijs vindt plaatsmaximaal 15 jaar na hun promotie (ten tijde van het besluit). De prijs wordt beschikbaar gesteld door het ICT-onderzoek platform Nederland (IPN) in samenwerking met NWO via de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Naast het eerder genoemde prijzengeld dat beschikbaar wordt gesteld aan de winnaar zal Cesar samen met NWO een video opnemen met een uitleg van het bekroonde werk en het belang ervan ter verspreiding op middelbare scholen, Universiteiten en andere kennisinstellingen.

Tijdens ICT.OPEN 2020, dat plaatsvindt op 17 en 18 maart 2020 in Groningen, neemt Cesar zijn prijs tijdens een feestelijke uitreiking in ontvangst.

Eerdere winnaars van de Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek zijn:

  • Prof. dr. Bettina Speckmann – Technische Universiteit Eindhoven(2011)
  • Prof. dr. Cees Snoek – Universiteit van Amsterdam (2012)
  • Prof. dr. Marieke Huisman – Universiteit van Twente (2013)
  • Dr. Birna van Riemsdijk – Technische Universiteit Delft (2015)
  • Prof. dr. Alexandru Iosup – Technische Universiteit Delft / Vrije Universiteit Amsterdam (2016)
  • Dr. Peter Schwabe – Universiteit Nijmegen (2017)
  • Prof. dr. Joost Batenburg – CWI / Universiteit Leiden (2018)
  • Prof. dr. Elmar Eisemann – TU Delft (2019)

Over Pablo Cesar
Pablo Cesar (1976), groepsleider Distributive and Interactive Systems (DIS) bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en associate professor aan de Technische Universiteit Delft (Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica, afdeling Intelligent Systems), doet onderzoek naar het modelleren en besturen van collecties complexe media-objecten (een samenstelling van realtime media en sensorgegevens beschreven in tijd en ruimte). In zijn onderzoek richt Cesar zich in het bijzonder op fundamentele problemen in de interactie tussen mensen en technologie, en hoe deze interactie gemodelleerd kan worden. Cesar onderscheidt zich in zijn onderzoek doordat zijn experimenten niet een laboratoriumsetting worden uitgevoerd, maar in een realistische context. 

Over KHMW 
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen werd opgericht in 1752 en heeft als doelstelling de wetenschap te bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Dit gebeurt door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en wetenschappelijke conferenties. De Hollandsche Maatschappij is sinds 1841 gevestigd in het Hodshon Huis in Haarlem. www.khmw.nl

Over IPN 
IPN is een landelijk platform voor het Nederlands ICT-onderzoeksveld en fungeert als hét aanspreekpunt richting beleidsmakers, politiek, bedrijfsleven en andere maatschappelijke groeperingen. IPN geeft de ICT in Nederland als wetenschappelijke discipline een sterkere positie en maakt haar meer zichtbaar.www.ictonderzoek.net

Over NWO 
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de onafhankelijke nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 500 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij en het bedrijfsleven. www.nwo.nl

Meer informatie