Koninklijke onderscheiding voor wiskundige Piet Hemker

CWI-onderzoeker prof.dr. Piet Hemker ontving op vrijdagmiddag 17 november 2006 in de Turingzaal van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam een Koninklijke onderscheiding uit handen van de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher. Piet Hemker is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Publicatiedatum
20 november 2006

CWI-onderzoeker prof.dr. Piet Hemker ontving op vrijdagmiddag 17 november 2006 in de Turingzaal van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam een Koninklijke onderscheiding uit handen van de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher. Piet Hemker is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Als onderzoeker bij het CWI en als hoogleraar Industriële Wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) is hij de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de numerieke wiskunde gericht op industriële toepassingen die voor ons land van groot economisch belang zijn geweest, of nog zijn. Een mooi voorbeeld van recent onderzoek dat onder zijn leiding is uitgevoerd betreft de berekening van storende invloeden van elektromagnetische golven van onder meer mobiele telefoons. Dit onderzoek is van grote betekenis voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe MRI-systemen voor ziekenhuizen.

Piet Hemkers onderzoek kenmerkt zich door een zeer diepgaande en stelselmatige aanpak. Hij heeft baanbrekend werk verricht met het beschrijven van een numeriek-wiskundige multiroostermethode. Deze multiroostermethoden zijn van cruciaal belang gebleken voor vele grootschalige industriële rekenproblemen, zoals luchtstromingsberekeningen voor de vliegtuigindustrie en berekeningen voor golf- en wrijvingsweerstand voor schepen.

In zijn carrière heeft Piet Hemker gedurende vele jaren unieke brugfuncties vervuld: niet alleen tussen wiskunde en industrie, maar ook tussen wetenschappers in Oost- en West Europa. Na het wegvallen van het IJzeren Gordijn heeft hij het initiatief genomen tot samenwerking met Oost-Europese wiskundigen. Hij heeft hierin een pioniersrol vervuld die van onschatbare waarde is voor wetenschap en samenleving, nationaal en internationaal.

Na ruim 36 jaar bij het CWI werkzaam te zijn geweest, beëindigt Piet Hemker eind dit jaar zijn professionele wetenschappelijke carrière. Ter gelegenheid daarvan boden het CWI en de UvA hem op vrijdag 17 november 2006 een afscheidssymposium aan. Naast de koninklijke onderscheiding ontving Hemker tijdens dit symposium ook een speciale editie van het internationale wetenschappelijk tijdschrift Applied Numerical Mathematics met artikelen geschreven door binnen- en buitenlandse collega-wetenschappers. Naaste collega prof.dr.ir. Barry Koren: "Het was niet moeilijk om dit tijdschrift samen te stellen. Door de grote hoeveelheid persoonlijke contacten die Piet heeft in het veld van theoretische tot toegepaste numerieke wiskunde stroomden de bijdragen binnen. We waren zelfs genoodzaakt een halt toe te roepen aan het aantal inzendingen."

Piet Hemker zal de wetenschap niet verlaten. Hij heeft aangegeven onbezoldigd door te willen gaan als onderzoeker, auteur en adviseur. CWI en UvA ondersteunen dit van harte.