Han La Poutré benoemd tot hoogleraar aan Universiteit Utrecht

Per 1 april 2010 is Han La Poutré van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam benoemd tot hoogleraar Informatica bij de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht met als leeropdracht 'Adaptive Decision making with Uncertainty'.

Publicatiedatum
13 augustus 2010

Per 1 april 2010 is Han La Poutré van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam benoemd tot hoogleraar Informatica bij de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht met als leeropdracht 'Adaptive Decision making with Uncertainty'. Het betreft een aanstelling in deeltijd voor één dag per week.

La Poutré zal zich richten op onderzoek naar het nemen van beslissingen waarin onzekerheid en dynamiek een belangrijke rol spelen en waarbij vaak meer partijen betrokken zijn. Dit type onderzoek hangt nauw samen met de ontwikkeling van slimme, decentrale ICT systemen die kunnen beslissen over capaciteitsvragen en anticiperen op voorspellingen. Applicatiegebieden zijn onder meer energienetwerken (smart grids), transportnetwerken en patiëntenlogistiek.

Hiernaast blijft La Poutré vier dagen per week verbonden aan het CWI, waar hij leiding geeft aan de onderzoeksgroep Multi-agent and Adaptive Computation. La Poutré en zijn onderzoeksgroep hebben onder meer methoden ontwikkeld voor automatisch onderhandelen op transportmarkten en voor het maken van automatische capaciteitsplanningen in ziekenhuizen. Daarnaast neemt hij zitting in verscheidene internationale raden waaronder de Scientific Directory van Schloss Dagstuhl - het Leibniz Center for Informatics - en de editorial board van ACM Transactions on Internet Technology.

La Poutré was hiervoor als hoogleraar verbonden aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Science van de Technische Universiteit Eindhoven in de capaciteitsgroep Information Systems.

Meer informatie:
- de onderzoeksgroep Multi-agent and Adaptive Computation
- contactgegevens van Han La Poutré
- Han La Poutré 's homepage