CWI start onderzoek naar efficiency ambulancezorg

Publicatiedatum
15 november 2011

In levensbedreigende noodgevallen waarin elke seconde telt, kan het al dan niet op tijd ter plaatse zijn van een ambulance het verschil maken tussen leven en dood. Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam gaat in samenwerking met de TU Delft nieuwe efficiëntere planningsmethoden ontwikkelen. Hiermee kunnen de kwaliteit en doelmatigheid van de ambulancezorg in Nederland sterk worden verbeterd. In het onderzoeksproject wordt samengewerkt met verschillende partners waaronder RAV Amsterdam, RAV Gooi & Vechtstreek, RAV Utrecht, GGD Flevoland, Connexxion, CityGIS en het RIVM.

Onzeker proces
Ambulances rukken per jaar meer dan een miljoen keer* uit. Voor levensbedreigend spoedvervoer wordt de eis gesteld dat in 95% van de gevallen er binnen 15 minuten een ambulance ter plaatse moet zijn. Om zulke korte aanrijtijden te realiseren is een uitgekiende planning noodzakelijk. De grote mate van onzekerheid die inherent is aan het plannen van ambulanceritten is hierin een sterk complicerende factor. Bestaande planningsmethodieken houden nauwelijks rekening met deze onzekere factoren, wat tot veel inefficiëntie - en dus hoge kosten - leidt.

Dynamisch ambulancemanagement
Het realiseren van dynamisch ambulancemanagement is speerpunt in het beleid van AmbulanceZorg Nederland. De nieuwe schaalbare planningsmethode van het CWI houdt expliciet rekening met de factor onzekerheid en veranderingen in omgevingsfactoren. Aan de hand van efficiënte dynamische relocatie-strategieën kan met de methode van het CWI op elk moment een optimale dekking van de regio worden gerealiseerd. Het nieuwe systeem geeft informatie over geschikte basislocaties,spreiding van ambulances, benodigde ambulanceteams (ambulancevoertuigen, chauffeurs,medisch personeel) en flexibele personeelsroosters. Meldkamercentralisten en personeelsplanners kunnen het operationele proces zo sterk verbeteren.

Wet Ambulancezorg
In de toekomst gaat de nieuwe Wet Ambulancezorg (WAZ) van kracht. Dit impliceert dat de kwaliteit van de geleverde ambulancediensten zal worden gebenchmarked en dat licenties op termijn alleen worden toegekend aan aanbieders die kwalitatief hoge dienstverlening leveren. Deze nieuwe ontwikkeling heeft tot gevolg dat het voor aanbieders van ambulancediensten cruciaal wordt diensten te leveren op kostenefficiënte wijze, waardoor behoefte ontstaat aan nieuwe methoden en tools die de operationele processen verbeteren.

Toepassing
De resultaten uit het onderzoek kunnen ook worden ingezet door andere aanbieders en hulpdiensten zoals brandweer, politie en wegenwacht. Onderzoek naar maatschappelijke logistiek is een belangrijk speerpunt op het CWI. Dit onderzoek is daar een goed voorbeeld van.

* Bron: Ambulances in-zicht, cijfer 2010: 1.061.268

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van Technologiestichting STW, www.stw.nl.

Meer informatie: https://www.cwi.nl/projects_REPRO