CWI in Human Brain Project

Publicatiedatum
29 januari 2013

Het Human Brain Project (HBP) is geselecteerd als een van de twee prestigieuze FET Flagship-projecten. De Europese Commissie heeft dit vandaag officieel aangekondigd. Het nieuwe onderzoeksproject bundelt alle Europese krachten om een van de grootste uitdagingen van de moderne wetenschap te begrijpen: het menselijk brein.

Het doel van het Human Brain Project is alle bestaande kennis over het menselijk brein samen te brengen en het brein stukje bij beetje te reconstrueren via modellen en simulaties op een supercomputer. Met behulp van deze modellen kunnen nieuwe inzichten in het menselijk brein worden verworven en kunnen compleet nieuwe computer- en roboticatechnologieën worden ontwikkeld.

Het Human Brain Project verbindt meer dan 80 Europese en internationale onderzoeks-instituten en zal naar verwachting tien jaar duren (2013-2023). De kosten worden geschat op 1,19 miljard euro. Negen Nederlandse wetenschappers waaronder Martin Kersten van het Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam nemen deel aan het project. Andere Nederlandse wetenschappers zijn afkomstig van de VU, Erasmus, Groningen, Utrecht, Maastricht en de Radboud Universiteit. De inbreng van Kersten richt zich op het terrein van scientific database management, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar nieuwe vormen van dataopslag en -verwerking van bij de Human Brain Project simulaties vrijkomende omvangrijke datastromen.

Naast Europese kennispartners werken aan dit project ook belangrijke Noord-Amerikaanse en Japanse partners samen. De coördinatie zal plaatsvinden vanuit de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Zwitserland en is in handen van neurowetenschapper Henry Markram en codirecteuren Karlheinz Meier van de universiteit van Heidelberg, Duitsland, en Richard Frackowiak van het Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) en de universiteit van Lausanne (UNIL).

In het Human Brain Project staan informatie- en computertechnologieën (ICT) centraal. Tijdens het project zullen ICT-platforms worden ontwikkeld voor neuroninformatica, hersensimulatie en supercomputers. Dit maakt mogelijk  neuronwetenschappelijke data uit de hele wereld te verzamelen en te integreren in modellen en simulaties van het brein, de modellen te controleren aan de hand van biologische data en ze beschikbaar te maken voor de internationale wetenschappelijke gemeenschap.

Bron: Radboud Universiteit
Meer informatie: http://www.humanbrainproject.eu/

 Afbeelding: humanbrainproject.eu