Quantum.Amsterdam en Quantum Delta NL vieren nauwe samenwerking

Op 14 juli hebben de nieuwe quantuminnovatiehub Quantum.Amsterdam, opgericht door UvA, CWI en QuSoft, en Quantum Delta NL samen de vlag gehesen om hun nauwe samenwerking te vieren. Zij willen quantumonderzoek en -ontwikkeling in het Amsterdamse ecosysteem stimuleren.

Publication date: 15-07-2021

Op 14 juli hebben de nieuwe quantuminnovatiehub Quantum.Amsterdam, opgericht door de Universiteit van Amsterdam (UvA), Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en onderzoekscentrum QuSoft, en Quantum Delta NL samen de vlag gehesen om hun nauwe samenwerking voor de komende zeven jaar te vieren. Het plan is om samen met onderzoeksinstituten, bedrijven en de gemeente quantumonderzoek en -ontwikkeling in het Amsterdamse ecosysteem te stimuleren.

Quantum.Amsterdam is een van de vijf innovatiehubs van Quantum Delta NL. Het fungeert als liaison naar de landelijke quantumactiviteiten zoals beschreven in de Nationale Agenda Quantum Technologie en daarbuiten. De missie van Quantum.Amsterdam is om de academische wereld, het bedrijfsleven en de samenleving te verbinden in een quantumecosysteem in de regio Amsterdam door kennisuitwisseling en innovatie te faciliteren. Christian Schaffner, voorzitter Quantum.Amsterdam: "Ik ga ervoor zorgen dat we vanuit onze lokale krachten hier in Amsterdam bijdragen aan deze nationale quantumdoelen. Ik kijk uit naar een goede samenwerking met Quantum Delta NL in de komende 7 jaar, en hopelijk ook in de tijd daarna".

De samenwerking met Amsterdam begon al in 2014, toen Harry Buhrman (directeur QuSoft) voor het eerst uitlegde over QuSoft’s werk aan algoritmen”, aldus Freeke Heijman, directeur Quantum Delta NL. In de jaren die volgden is er veel vooruitgang geboekt en zijn er hordes genomen, wat heeft geleid tot de Nationale Agenda Quantum Technologie en ons solide QDNL-team. De tijd was nodig om op dit punt te komen, waarin alle hubs hun unieke plek hebben maar ook samen één Quantum Delta NL ecosysteem vormen. Dat maakt samen de vlag hijsen extra bijzonder.”

Kennisuitwisseling
Met deze samenwerking wordt quantumtechnologie uit de academische wereld tastbaarder, begrijpelijker en bruikbaarder voor de samenleving, zowel voor het bedrijfsleven als voor het grote publiek. Als netwerkorganisatie heeft Quantum.Amsterdam een sterke basis van kennispartners zoals de Universiteit van Amsterdam, Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Hogeschool van Amsterdam (HvA). Deze onderzoeksbasis omvat ook QuSoft, het onderzoekscentrum voor quantumsoftware, en de UvA Quantum Labs, die zich richten op hardware voor quantumsimulatie, atoomklokken en quantumdetectietoepassingen.

Met de steun van het Nationaal Groeifonds aan Quantum Delta NL is het de bedoeling om op het Amsterdam Science Park een nieuw quantumgebouw te bouwen waarin de Quantum.Amsterdam hub is gehuisvest. Hier kunnen de kennispartners en bedrijven elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen.

Toespraak van Ton de Kok, directeur CWI en lid van de Raad van Toezicht van Quantum.Amsterdam, tijdens het eerste deel van de viering van de kwantumsamenwerking op 14 juli 2021.

Startpunt
"In essentie heeft Amsterdam een zeer goede uitgangspositie als het gaat om quantumtechnologie", zegt Ton de Kok, directeur van het NWO-instituut Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en lid van de Raad van Toezicht van Quantum.Amsterdam. "Bij het CWI begon het ruim 25 jaar geleden met ons baanbrekende quantum- en informatietheorie-onderzoek. Nu is een samenwerking van meerdere kennispartners uitgegroeid tot de nieuwe Quantum.Amsterdam hub".

Samen met Quantum Delta NL biedt Quantum.Amsterdam toegang tot krachtige onderzoeksfaciliteiten, infrastructuur en tooling. Het zal fungeren als een hotspot voor talent, start-ups met een hoog potentieel creëren en een groeiende quantumgemeenschap trainen, opleiden en inspireren.

Geert ten Dam, voorzitter College van Bestuur UvA: "Deze samenwerking is interdisciplinair: naast de UvA-FNWI zijn ook de Faculteit Economie & Bedrijfskunde en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid betrokken, via de Amsterdam Business School en het Institute for Information Law. Andere partners in het Amsterdamse ecosysteem zijn onder meer AMOLF en SURF. En met het binnenkort op te richten Quantum Applications Lab, waarin CWI, UvA en TNO het voortouw nemen, wordt een duidelijke link met het bedrijfsleven gelegd."

Toekomstige beroepsbevolking
Het zal enkele jaren duren om geschikte arbeidskrachten te creëren met de juiste kennis om met deze nieuwe technologie om te gaan. Daarom komen er steeds meer educatieprogramma’s met betrekking tot quantumtechnologie, In Amsterdam worden nieuwe opleidingen opgezet, zoals de professionele master Quantum Technology aan de HvA en de QuSoft Master aan de UvA, waarvoor binenkort de eerste certificaten worden uitgereikt. Daarnaast organiseert Quantum.Amsterdam workshops om een breed publiek voor te bereiden op de kansen en bedreigingen die quantumtechnologie voor bedrijven en organisaties met zich meebrengt.

 

Bij de foto:
Op 14 juli hesen Freeke Heijman (directeur Quantum Delta NL) en Christian Schaffner (voorzitter Quantum.Amsterdam) samen de vlag. Andere belangrijke sprekers van het evenement waren Ton de Kok (directeur CWI) en Geert ten Dam (voorzitter College van Bestuur UvA). Op de foto staan betrokken partijen van Quantum.Amsterdam en Quantum Delta NL.