Guido Schäfer benoemd tot bijzonder hoogleraar UvA

Guido Schäfer is benoemd tot bijzonder hoogleraar Algorithms, Optimisation and Game Theory aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Publication date: 11-02-2021

Prof. dr. Guido Schäfer (1974) is per 1 februari benoemd tot bijzonder hoogleraar Algorithms, Optimisation and Game Theory aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld namens de Stichting Bèta Plus. Schäfer is als onderzoeker en groepsleider verbonden aan het Centrum voor Wiskunde & Informatica (CWI).

Guido Schäfer richt zich in zijn onderzoek op de ontwikkeling van efficiënte algoritmes voor complexe optimalisatieproblemen, specifiek in een economische omgeving. Zijn onderzoek is fundamenteel van aard, maar houdt ook rekening met verschillende aspecten die van praktisch belang zijn, zoals: computationele efficiëntie, betrouwbare oplossingskwaliteit, strategisch gedrag, gebrek aan coördinatie, incomplete informatie en data onzekerheid. Resultaten van zijn onderzoek vinden hun toepassing in bijvoorbeeld verkeers- en netwerkroutering, logistiek en transport, planning en veilingen. Schäfer werkt vaak samen met industriële partners om uitdagende optimalistatievraagstukken uit de praktijk op te lossen. Daarnaast verzorgt Schäfer al jarenlang onderwijs aan promovendi, master- en bachelorstudenten van de UvA en VU.

Als bijzonder hoogleraar gaat Schäfer zich richten op het verder bevorderen van onderzoeks-, onderwijs- en studentenbegeleidingsactiviteiten op het snijvlak Economics en Computation. Ook zal hij bijdragen aan het onderwijsprogramma van The Institute voor Logic, Language and Computation (ILLC) van de UvA, partnerinstituten en nationale promovendi- en masterprogramma’s.

 

Over Guido Schäfer

Schäfer is sinds 2009 verbonden aan het Centrum voor Wiskunde & Informatica (CWI). Sinds 2016 is hij daar groepsleider van de Networks and Optimization groep. Van 2010-2020 was hij bijzonder hoogleraar Algorithmic Game Theory aan de VU. Eerder was hij hoofd van de onafhankelijke onderzoeksgroep ‘Discrete Optimization’ aan het DFG Research Center Matheon van de TU Berlin. Schäfer is voorzitter van het Landelijk Netwerk Mathematische Besliskunde (LNMB).

 

Meer informatie

 Zie ook: UvA-nieuwsbericht