ACCSS - nieuwe vereniging van cybersecurity academici van start

Vorige maand vierden leden van de ACCSS-vereniging dat ACCSS (Academic Cyber Security Society) nu een formele vereniging is. Marten van Dijk, hoofd van de onderzoeksgroep Computer Security van het CWI, is een van de bestuursleden.

Publication date: 19-07-2021

Vorige maand vierde een groep (aspirant) leden van de vereniging ACCSS dat ACCSS (ACademic Cyber Security Society; spreek uit ‘access’) nu een formele vereniging is, van en voor wetenschappers die in Nederland actief zijn op het terrein van de cybersecurity vanuit alle disciplines. Marten van Dijk, hoofd van de onderzoeksgroep Computer Security van het CWI, is een van de bestuursleden.

Tijdens hun eerste online meeting gaf Bibi van den Berg (foto links) de in totaal 37 deelnemers uitleg over aanleiding tot zelforganisatie, doelstellingen van de vereniging, lidmaatschap en de wijze waarop de leden gezamenlijk die doelen kunnen bereiken.

ACCSS fungeert als hub van het netwerk van alle cybersecurity wetenschappers in Nederland en is de toegangspoort voor publieke en private partijen die contact willen met de aangesloten wetenschappers. De vereniging treedt op als vertegenwoordiger van de cybersecurity wetenschappers in Nederland om gedeelde standpunten voor het voetlicht te brengen en inbreng te verzorgen in beleidsprocessen waar expertise over cybersecurity nodig is. De vereniging positioneert zich als eenduidig en herkenbaar aanspreekpunt van de wetenschap voor het nieuwe samenwerkingsplatform cybersecurity, de opvolger van dcypher.

Het dagelijks bestuur, bestaande uit Bibi van den Berg (voorzitter), Aiko Pras (vicevoorzitter), Joeri Toet (penningmeester) en Jan Piet Barthel (adviseur), heeft zich intensief bezig gehouden met de procesgang rond de oprichting op 18 juni. Tezamen met Herbert Bos, Michel van Eeten en Marten van Dijk vormen zij het bestuur van de vereniging. In de komende maanden tot november, als de eerste Algemene Vergadering wordt gehouden, kunnen leden zich aanmelden.

Aiko Pras (foto midden) presenteerde de positie van ACCSS in het Nederlandse cybersecurity landschap. Hij vertegenwoordigt ACCSS in het bestuur van het nieuwe dcypher. Hij noemde dcypher een rotonde, een platform waarop verschillende wegen uit verschillende richtingen uitkomen. Ook de onderzoek route kent tweerichtingsverkeer, vraag en aanbod van nieuwe cybersecurity kennis.

Vervolgens werd er gediscussieerd en interactief meegedacht over de invulling van de activiteiten van de vereniging. Een greep uit de thema’s die de aandacht dienen te verkrijgen is naast onderzoek, onderwijs en communicatie bijvoorbeeld diversiteit, inclusiviteit en ethiek. 

Als laatste onderdeel van het programma gaf eregast Bart Preneel, hoogleraar uit Leuven, (foto rechts) een keynote met als titel “Impact of Cybersecurity and Privacy Research”. Hij pleitte onder andere voor meer onderzoekssamenwerking tussen Nederland en België, deelde zijn visie op het European Competence Center en gaf aan het slot van zijn betoog nog een mooi advies mee: “Engage with policymakers and civil society.”

Tenslotte hieven alle deelnemers het glas en werd er een online toast uitgebracht op een succesvolle toekomst van ACCSS. Proost!

Bron: ACCSS nieuwsbericht

Op de foto o.a. Marten van Dijk (hoofd van CWI's Computer Security groep), Ronald Cramer (CWI's Cryptology groep), Serge Fehr, Marc Stevens, Lisa Kohl en Chenglu Jin van CWI, tijdens de eerste online bijeenkomst op 25 juni 2021.