Workshop over Dutch Secure Autonomous Cloud

CWI en andere kennisinstellingen slaan de handen ineen voor de oprichting van de Dutch Secure Autonomous Cloud. Dit is een transparante, nationale cloud met veiligheidsgaranties voor de verwerking en opslag van vertrouwelijke informatie.

Publication date: 30-11-2020

CWI en andere kennisinstellingen slaan de handen ineen voor de oprichting van de Dutch Secure Autonomous Cloud. Dit is een transparante, nationale cloud met veiligheidsgaranties voor de verwerking en opslag van vertrouwelijke informatie. De eerste stap van het consortium is de organisatie van een workshop, uitmondend in een een ambitieuze nationale projectaanvraag.

De interactieve workshop vindt plaats op donderdagmiddag 10 december van 13.00 tot 16.00, en is een initiatief van CWI, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit, en Universiteit van Amsterdam. Registratie is mogelijk via de webpagina van de Dutch Secure Autonomous Cloud: https://portals.project.cwi.nl/dutch-secure-autonomous-cloud/welcome

Platform
De workshop staat open voor overheden en vertegenwoordigers uit alle industriële en maatschappelijke sectoren. Het biedt deelnemers een platform om hun vragen en uitdagingen aan de wetenschap te presenteren en hierover van gedachten te wisselen. Daarnaast komen de meer inhoudelijke en technische aspecten van een nationale cloudvoorziening aan bod. De workshop dient als de eerste stap in het ontwikkelen van een ambitieus nationaal projectvoorstel binnen het financieringsinstrument Lange Termijn Programma’s van NWO (minimale omvang: 30M€, eerste deadline: 26 januari 2021).

Achtergrond
Nederlandse overheden en bedrijven zijn voor opslag, beheer en verwerking van groeiende hoeveelheden data volledig afhankelijk van buitenlandse hardware- en softwareleveranciers. Hierdoor verliezen zij zeggenschap over hun data en zijn securitystandaarden niet gewaarborgd. Neem bijvoorbeeld gegevensuitwisseling van gevoelige data — hoe zeker zijn we dat de toegangsrechten tot deze data veilig worden geverifieerd? Welke garanties zijn er dat een aanvaller het verificatieproces zelf niet nabootst of ermee knoeit?

Het antwoord is dat er op dit moment vrijwel geen garanties zijn en vertrouwd moet worden op een complexe hardware- en softwarestack van Amerikaanse en Chinese makelij: 'Big Tech'. De ontwikkeling van een transparante, nationale cloud met veiligheidsgaranties voor de verwerking en opslag van vertrouwelijke informatie kan het tij keren zodat recht wordt gedaan aan veiligheidsstandaarden, privacywetgeving en digitale autonomie.