Voormalig CWI-directeur Cor Baayen overleden

Met verdriet heeft CWI kennisgenomen van het overlijden van Cor Baayen, op 22 mei jongstleden. Baayen was wetenschappelijk directeur van het instituut in de jaren 1980-1994. Onder zijn leiding groeide het instituut uit tot een expertisecentrum voor zowel wiskunde als informatica.

Publication date: 24-05-2019

Met verdriet heeft CWI kennisgenomen van het overlijden van Cor Baayen, op 22 mei jongstleden. Baayen was wetenschappelijk directeur van het instituut in de jaren 1980-1994. Onder zijn leiding groeide het instituut uit tot een expertisecentrum voor zowel wiskunde als informatica.

Cor Baayen (1934) begon zijn loopbaan bij CWI in 1959, toen het instituut nog Mathematisch Centrum heette. Zes jaar later krijg hij de leiding over de afdeling Zuivere Wiskunde, en werd hij daarnaast benoemd tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Koerswijziging
Baayen trad aan als directeur in 1980, een tijd waarin flink werd bezuinigd op de rijksbegroting en het MC een krimp onderging. Onder zijn leiding verruimde het instituut de blik richting de informatica. Die strategie is zeer bepalend gebleken voor de toekomst van het instituut, dat transformeerde van een mathematisch instituut naar een kenniscentrum voor wiskunde en informatica. De nieuwe naam die het instituut toen aannam, Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), onderstreepte de koerswijziging.

Het leidde ertoe dat het instituut kon aansluiten bij het Informatica Stimuleringsplan (INSP), Nederlands eerste nationale steunprogramma in op dat gebied. Een bloeiperiode brak vervolgens aan voor het CWI, dat ook sterk ging inzetten op de toegepaste wiskunde.

Europees consortium
Internationaal zal Baayen worden herinnerd als een van de oprichters van het European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) in 1989. Het consortium groeide uit tot een van Europa’s meest ambitieuze samenwerkingen op dat vlak, met als doel om samenwerkingen aan te jagen tussen onderzoekers onderling en tussen wetenschap en industrie.

Baayen was president van ERCIM gedurende 1991 tot 1994. Jaarlijks eert ERCIM zijn nalatenschap met de uitreiking van de prestigieuze Cor Baayen Young Research Award, voor de meest talentvolle jonge onderzoeker in de informatica of toegepaste wiskunde.

KWG
In Nederland was Cor Baayen lid van het bestuur van het (nu Koninklijk) Wiskundig Genootschap van 1965 tot 1981, waarvan drie jaar als voorzitter. Vanwege zijn langjarige inzet en grote verdiensten voor het genootschap in het bijzonder en de wiskunde in het algemeen werd hij in 2004 benoemd tot erelid.

Inspirerende leider
De huidige CWI-directeur Jos Baeten herinnert zich Baayen als een inspirerende leider. ‘Toen ik in de jaren 80 bij CWI aantrad als afdelingshoofd, was ik geraakt door zijn menselijkheid. In die tijd werd CWI geconfronteerd met een flinke reorganisatie. Baayen nam daarbij de verantwoordelijkheid, maar voelde zich ook altijd zeer betrokken bij zijn medewerkers.’

Bij zijn afscheid als directeur ontving Baayen een liber amicorum. Dat boek is als pdf te downloaden op: https://ir.cwi.nl/pub/10198