Veni-subsidies voor Léo Ducas and Johannes Köster

Publication date: 18-07-2016

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft Léo Ducas en Johannes Köster van het Centrum Wiskunde & Informatica ieder een Veni-subsidie toegekend. Met deze subsidie kunnen pas gepromoveerde onderzoekers over een periode van drie jaar hun ideeën verder ontwikkelen. De Veni-subsidie is onderdeel van de Vernieuwingsimpuls van NWO, een reeks van zeer prestigieuze subsidies.

Léo Ducas (Cryptology-groep) krijgt een Veni-subsidie voor zijn project ‘Cryptanalysis of Lattice-based Cryptography’. In dit project werkt hij aan het ontwikkelen van cryptologie die bestand is tegen aanvallen met kwantumcomputers. Deze kwantumcomputers kunnen de huidige beveiligingsmethodes van het internet dramatisch aantasten. Toekomstbestendigere beveiligingsmethodes worden nu nog onderzocht. Een veelbelovende techniek hiervoor is gebaseerd op zogenaamde wiskundige roosters in grote dimensies. Dit onderzoek beoogt de kennis over de veiligheid daarvan significant beter en nauwkeuriger te maken ten behoeve van nieuwe internationale standaarden. Ducas promoveerde aan de École normale supérieure (ENS) en de Université Paris VII in 2013, en is postdoc bij prof. Ronald Cramer aan het CWI sinds 2015.

Johannes Köster (Life Science-groep) ontving een Veni-subsidie voor zijn project ‘Fully reproducible workflows scaling from workstations to the cloud’. Hij gaat een raamwerk ontwikkelen voor reproduceerbare data-analyse dat kan omgaan met big data in de cloud. Op dit moment zijn er twee uitdagingen op het gebied van data-analyse. Ten eerste moeten wetenschappelijke resultaten gemakkelijk reproduceerbaar zijn. Ten tweede maken alsmaar grotere hoeveelheden data het noodzakelijk om data-analyse op te schalen naar cloud computing. Het doel van dit project is om van het workflow management systeem Snakemake het eerste raamwerk voor data-analyse te maken dat volledige reproduceerbaarheid mogelijk maakt en bovendien probleemloos op te schalen is naar de cloud. Köster promoveerde aan de Universiteit Dortmund in 2015 and is postdoc bij dr. Alexander Schönhuth at CWI since 2016.

De Veni-subsidie is een financieringsinstrument van NWO voor pas gepromoveerde onderzoekers, bedoeld om talent en creativiteit te stimuleren. Het bestaat uit een bedrag van maximaal €250.000 waarmee de ontvanger drie jaar onderzoek kan doen. Het ontvangen van een Veni is een belangrijke stap in een wetenschappelijke loopbaan. NWO selecteerde 158 projecten uit een totaal van 1056 aanvragen.

 

Meer informatie:
NWO website

 

Afbeelding: NWO