Omgaan met onzekerheden bij het maken van simulaties

Publication date: 20-04-2016

Bij het maken van computersimulaties is het van belang om zicht te krijgen op de vaak inherente onzekerheden in de uitkomst. Het incorporeren van zulke onzekerheden in simulaties en het in kaart brengen van de bandbreedte aan mogelijke uitkomsten staan centraal in de oratie van Daan Crommelin aan de Universiteit van Amsterdam op donderdag 21 april 2016.

Er kan sprake zijn van onzekerheden ten gevolge van chaotisch gedrag, benaderingen, micro-macro-interacties, fluctuerende modelinput, onzekere parameters, enzovoorts. De belangstelling voor onzekerheden in simulaties groeit sterk binnen de toegepaste wiskunde.

Een centraal element bij dit onderwerp is de uitdaging om algoritmes te ontwerpen waarbij de benodigde rekentijd binnen de perken blijft. De vraag naar onzekerheden in simulaties is relevant voor een breed scala aan toepassingen. Crommelin gaat vooral in op simulaties van het klimaatsysteem en van energienetwerken.

Deze oratie vindt plaats ter gelegenheid van de inauguratie van Daan Crommelin als bijzonder hoogleraar Numerieke analyse en dynamische systemen aan de Universiteit van Amsterdam. Crommelin is groepsleider van de Scientific Computing-groep op CWI. Zijn onderzoek richt zich op stochastische methoden voor dynamische systemen, simulatie van zeldzame gebeurtenissen, schattingen van stochastische modellen en toepassingen in atmosfeer- en oceaanwetenschappen, en energiesystemen.

 

Bron: UvA Persvoorlichting
Afbeelding: Dirk Gillissen