Lynda Hardman Voorzitter Informatics Europe

Publication date: 13-10-2015

Lynda Hardman, lid van het management team van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam, is vandaag verkozen tot voorzitter van het Bestuur van Informatics Europe, de Europese vereniging van informatica-afdelingen en onderzoeksinstituten. Hardman volgt hiermee Carlo Ghezzi (Politecnico di Milano, Italië) op. De verkiezing vond plaats tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die werd gehouden tijdens de 11e Europese Computer Science-top in Wenen, Oostenrijk.

Hardman was al bestuurslid van Informatics Europe sinds 2012. In die periode richtte zij de Werkgroep “Women in Informatics” op en was verantwoordelijk voor de publicatie "More Women in  Informatics Research and Education". Hardman spreekt regelmatig op evenementen in Nederland en Europa om een nieuwe generatie vrouwelijk talent te inspireren en aan te moedigen voor een loopbaan in de informatica.

"Informaticaonderzoek is een krachtige drijfveer voor de Europese economie en samenleving", zegt Hardman. "Ik ben vereerd in mijn rol als voorzitter van Informatics Europe hieraan een bijdrage te leveren. Mijn ambitie is op Europees niveau de kwaliteit van informaticaonderzoek te vergroten, te waarborgen dat onderwijsvernieuwingen makkelijker worden verspreid, en samenwerking met de industrie op Europees niveau verder te ontwikkelen.”

Naast haar bestuurlijke taken op CWI, is Hardman senior onderzoeker in de onderzoeksgroep Information Access en coördinator van het thema Informatie. Haar onderzoek richt zich op 'Human Computer Interaction', de verbetering van ontwerpmethodes voor op de mens gerichte interfaces  tegen de achtergrond van ontwikkelende technologieën. In 2014 werd ze uitgeroepen tot “Distinguished Scientist” door ACM, voor haar bijdrage aan het vakgebied informatica.

De andere bestuursleden van Informatics Europe zijn Gregor Engels, Universiteit van Paderborn, Duitsland; Floriana Esposito, Universiteit van Bari, Italië; Hélène Kirchner, INRIA, Frankrijk; James Larus, EPFL, Zwitserland; Mira Mezini, Darmstadt Universiteit van Technology, Duitsland; Luke Ong, de Universiteit van Oxford, UK en Markus Püschel, ETH Zürich, Zwitserland, Jane Hillston, Universiteit van Edinburgh, UK, Mehdi Jazayeri, Universiteit van Lugano, Zwitserland, Anthony Finkelstein, University College en Gérard Berry, Collège de France, Frankrijk.

Foto: Jeroen Oerlemans