Stieltjesprijs 2013 voor Benjamin Sanderse

Publication date: 08-12-2014

Benjamin Sanderse, oud-promovendus van het CWI, wint de Stieltjesprijs 2013, de prijs voor het beste wiskundige proefschrift van 2013 in Nederland. In maart 2013 promoveerde Sanderse op zijn proefschrift 'Energy-conserving discretization methods for the incompressible Navier-Stokes equations' aan de TU Eindhoven. Zijn promotor was prof. dr.  ir. Barry Koren. Sanderse is momenteel onderzoeker bij Shell.

Sanderse ontwikkelde in zijn proefschrift een geavanceerde wiskundige methode waarmee windparken op zee betrouwbaar gesimuleerd kunnen worden. Het onderzoek werd gefinancierd door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Windturbines op zee beïnvloeden elkaar door honderden meters grote zoggen, turbulente windstromingen die uit talloze grote en kleine wervels bestaan. Een grote uitdaging in het onderzoek van Sanderse was het nauwkeurig voorspellen van deze zoggen. Turbines stroomafwaarts hebben door zoggen een lagere energieopbrengst en ervaren een onregelmatigere belasting, maar zoggen werken ook de aanvoer van verse lucht in de hand waardoor het harder gaat waaien in het windpark. Door de zeer grote aantallen wervels zijn slimme rekenmethoden nodig om de stroming in het zog te bepalen.

Met de wiskundige methoden die Sanderse ontwikkelde kan de turbulente stroming in het zog betrouwbaar worden voorspeld en kunnen in een ‘virtueel windpark’ verschillende ontwerpen en opstellingen van windturbines worden getest. De simulatie maakt het mogelijk het ontwerp van grootschalige windparken uit te rekenen. Het onderzoek vormt hiermee ook de basis voor nieuwe onderzoeksvragen zoals naar de optimale afstand tussen de windturbines en de optimale regeling van de windturbines.

Vanaf 1996 wordt jaarlijks de Stieltjesprijs toegekend voor het beste proefschrift in de wiskunde dat is verdedigd aan een Nederlandse universiteit. In 2013 werden 74 proefschriften ingestuurd. De kwaliteit van deze proefschriften was dusdanig hoog dat twee Stieltjesprijzen worden uitgereikt. De andere (ex-aequo) prijs is toegekend aan Pavel Zorin-Kranich. Beide prijzen worden op 12 december uitgereikt tijdens een bijeenkomst van de Wiskunde Onderzoeksschool Nederland (WONDER) aan de TU Eindhoven. De prijs bedraagt uit €2.500 en wordt beschikbaar gesteld door Stichting Compositio Mathematica.

 

Bronnen:

Cum laude voor proefschrift Benjamin Sanderse
WONDER afternoon 12 December
TU/e Promovendus Benjamin Sanderse winnaar van de Stieltjes Prijs voor beste wiskunde-proefschrift 2013