Nieuwe modellen verbeteren service levels in grootschalige ICT-systemen

Publication date: 07-02-2014

ICT-systemen zoals in internationaal betalingsverkeer en sociale media hebben zich ontwikkeld tot steeds grotere en complexe wereldwijde dienstenketens. De besturing vindt vaak decentraal plaats. Hierdoor kan het inzicht ontbreken hoe besturingsmechanismen voor systeemcapaciteit optimaal kunnen worden ingezet. Joost Bosman, promovendus aan het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam, ontwikkelde nieuwe wiskundige modellen om systeemcapaciteit effectiever in te zetten door slimmer gebruik te maken van bestaande besturingsmechanismen. Hiermee kan het serviceniveau sterk worden verbeterd.

Veranderingen in de beschikbaarheid van systeemcapaciteit spelen een grote rol in het gedrag van ICT-diensten. In de meeste systemen is capaciteit gedeeld. Dit is een belangrijke bron van variabiliteit in de beschikbaarheid. In zijn onderzoek onderscheid Bosman in drie factoren die een uitdaging vormen in de ontwikkeling van kwantitatieve wiskundige modellen: de veranderlijkheid van de vraag naar systeemcapaciteit, de onzekerheid over de beschikbaarheid van systemen en de beperkte beschikbaarheid van procesinformatie in systemen van derde partijen. Deze laatste factor vormt volgens Bosman de grootste uitdaging.
 
Bosman ontwikkelde kwantitatieve wiskundige modellen die de essentiële dynamiek beschrijven van op service gerichte besturingsmechanismen. Een belangrijk aspect hierin  is het gebruik van dynamische informatie, waarmee de aansturing van systemen continue kan worden bijgesteld. De modellen van Bosman maken het mogelijk om de besturingsmechanismes van complexe ICT ketens doelmatiger in te zetten. Bosman verdedigt 12 februari 2014 zijn proefschrift ‘Optimal Quality of service Control in Communication Systems’ aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.