CWI-wiskundige bewijst: altruïsme leidt niet altijd tot betere uitkomsten in speltheorie

Nieuw wiskundig onderzoek toont aan, dat rekening houden met anderen niet altijd tot de beste uitkomst leidt – tenminste, in de speltheorie.

Publication date: 30-06-2014

Nieuw wiskundig onderzoek toont aan, dat rekening houden met anderen niet altijd tot de beste uitkomst leidt – tenminste, in de speltheorie. Dit heeft onder meer toepassingen bij data- en verkeersnetwerken , peer-to-peernetwerken en GSP-veilingen, die bijvoorbeeld in Google Adwords worden gebruikt. Bart de Keijzer van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam onderzocht voor zijn promotie algoritmes voor speltheorie, met een focus op coöperatieve aspecten. De CWI-wiskundige promoveerde op maandag 16 juni aan de Vrije Universiteit op zijn proefschrift 'Externalities and Cooperation in Algorithmic Game Theory'.  

Speltheorie is een tak van de wiskunde die zich onder meer met economische processen bezighoudt. Bij het nieuwe onderzoek gaat het niet alleen meer om puur egoïstische spelers maar ook om beïnvloeding door anderen, waarbij de ene speler de andere niet wil beschadigen met zijn beslissingen. Dit is soms realistischer dan de situatie waarin spelers alleen in zichzelf geïnteresseerd zijn, zoals in klassieke modellen gebruikelijk is.

De Keijzer bestudeerde tijdens zijn promotieonderzoek verschillende soorten veilingen. Hij analyseerde de impact van samenwerking, vriendschappen en vijandigheid op verschillende spellen. Een van zijn conclusies is dat de doorstroming in een wegen- of datanetwerk slechter kan worden als spelers zich altruïstischer gedragen.  

"Als altruïsme wordt geïntroduceerd in de modellen, dan kan de uitkomst dus slechter worden. Maar dat wiskunde nu zou bewijzen dat je je eigen koers moet varen, wil ik niet zeggen”, lacht de promovendus. “Maar het is zeker een opvallende uitkomst dat je voor sociale welvaart – een wiskundig begrip - soms beter strategisch kunt kiezen ten koste van anderen, dan te wisselen van strategie om hen te plezieren". Onderzoekers en beleidsmakers kunnen hun voordeel doen met de realistischer modellen en betere kwalitatieve voorspelling doen. Andere onderzoeksresultaten van De Keijzer hebben mogelijk toepassingen in inkoopveilingen, treasury-veilingen, radiospectrumveilingen en het toewijzen van woningen.

 

Meer informatie:

- Persoonlijke homepage van Bart de Keijzer

- Homepage van promotor prof. dr. G. Schäfer (CWI en VU)

- CWI's Networks & Optimization onderzoeksgroep